Wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

wyposażenie pomieszczenie akumulatorowni

Prawidłowe wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa ładowania akumulatorów. Wiąże się to co prawda z koniecznością poniesienia stosunkowo sporych kosztów, jednakże w przeciwnym razie, podnosimy niepotrzebnie ryzyko wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Musimy bowiem pamiętać, iż prawidłowe wyposażenie akumulatorowni, będzie w stanie skutecznie neutralizować zagrożenia, jakie mogą się pojawiać w procesie ładowania akumulatorów. Warto więc mieć tę kwestię na względzie.

Jakie wyposażenie pomieszczenie akumulatorowni będzie niezbędne?

W przypadku adaptacji akumulatorowni do warunków bezpiecznego ładowania akumulatorów, musimy pamiętać, iż niektóre elementy wyposażenia będą absolutnie niezbędne. Niektóre z kolei będą jedynie podnosić poziom wygody pracy, ale bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy nie będą miały przełożenia.

Podstawowe wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni:

  • System wentylacji mechanicznej – uruchamiany automatycznie z poziomu centrali alarmowej, w momencie wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru w pomieszczeniu.
  • Bezpieczna instalacja elektryczna – sterowana przez centralę alarmową, która w momencie wychwycenia zagrożenia, będzie w stanie odłączyć zasilanie od prostowników, co zniweluje ryzyko wystąpienia zapłonu nagromadzonego wewnątrz wodoru.
  • Centrala alarmowa – zarządzająca całym pomieszczeniem, zbiera sygnały z czujników wodoru a następnie je interpretuje. W oparciu o wyniku przeprowadzonych interpretacji, będzie podejmować konkretne działania.
  • Czujniki wodoru – umieszczone w całym pomieszczeniu w newralgicznych punktach. Przekazują informacje o stężeniu wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni do centrali alarmowej. Prawidłowa detekcja wodoru w akumulatorowni to podstawa bezpieczeństwa ładowania akumulatorów.

Jest to podstawowe, niezbędne wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni. Musi się znajdować w każdej z nich, a co równie istotne, musi być zawsze w pełni sprawne. Dlatego też, kluczowe jest regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych tego typu systemów.

Co jeszcze możemy znaleźć w pomieszczeniu akumulatorowni?

Oczywiście podstawowe wyposażenie akumulatorowni to jedno, ale mamy jeszcze inne elementy, które nie są niezbędne ze względów bezpieczne, podnoszą natomiast poziom komfortu pracy w akumulatorowni. Będą to na przykład wózki serwisowe, które pozwalają na sprawne uzupełnianie płynów w akumulatorach bez konieczności ich ruszania z miejsca. Będą to także wózki na same akumulatory, ułatwiające ich transport wewnątrz pomieszczenia. Dodatkowo są one wyposażone w wannę ze stali kwasoodpornej na wypadek wycieku kwasu z wnętrza akumulatora.

Podsumowanie.

Reasumując, można powiedzieć, iż wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. W przeciwnym razie, będziemy niepotrzebnie podnosić poziom ryzyka związanych z zagrożeniami wynikającymi z nagromadzenia się wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni. Lepiej jest więc ponieść koszty prawidłowego wyposażenia pomieszczenia akumulatorowni, niż ryzykować zdrowiem i życiem pracowników znajdujących się akurat na obiekcie.