Wykorzystanie lamp UV w różnych branżach.

wykorzystanie lamp UV

Umiejętne wykorzystanie lamp UV, pozwala nam w wielu przypadkach, podnieść efektywność procesów technologicznych. Jednym z najciekawszych przykładów tego typu, jest utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV. W tym przypadku, możliwe jest skrócenie czasu utwardzania z kilku godzin, do nawet kilkunastu sekund. W wielu branżach, takie przyspieszenie procesu technologicznego przyczynia się do podniesienia efektywności całej produkcji. Możemy więc powiedzieć, iż prawidłowe wykorzystanie lamp UV, będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wielu gałęzi produkcyjnych w różnorodnych branżach.

Gdzie wykorzystanie lamp UV jest najczęstsze?

Tak jak już wspomnieliśmy, najczęściej, lampy UV a raczej promieniowanie UV jest wykorzystywane w zakresie utwardzania spoin klejowych. Nie jest to jednak jedyna opcja, bowiem zakres zastosowania tej technologii jest o wiele szerszy. Obecnie, możemy wykorzystywać promieniowanie UV w następujących przypadkach:

  • Utwardzanie spoin klejowych – przede wszystkim w branży elektronicznej oraz elektrotechnicznej, ale także przy produkcji sprzętu medycznego i optycznego. Technologia ta jest również wykorzystywana w pewnym zakresie, w motoryzacji.
  • Utwardzanie powłok lakierniczych – jak sama nazwa wskazuje, w lakiernictwie.
  • Dezynfekcja wody – przede wszystkim w przypadku wody basenowej, aczkolwiek prowadzone są badania w zakresie wykorzystania tej technologii także w przypadku wody pitnej.
  • Uszlachetnianie druku – w branży poligraficznej.
  • Imitacja promieniowania słonecznego – w rolnictwie, zarówno w uprawie roślin, jak i w hodowli zwierząt.

Możemy więc śmiało stwierdzić, iż wykorzystanie lamp UV, a w zasadzie promieniowania UV stoi na bardzo wysokim poziomie. W wielu branżach jest to bardzo korzystna opcja, pozwalająca na osiągnięcie zdecydowanie lepszych efektów danego procesu technologicznego.

Prawidłowa eksploatacja lamp UV.

Aby jednak wykorzystanie lamp UV, przynosiło zakładane efekty, musimy koniecznie zagwarantować sobie ich prawidłową pracę. W tym celu przede wszystkim powinniśmy stale monitorować ich czas pracy. Lampy UV mają to do siebie, iż dla każdej z nich jest określona żywotność w roboczogodzinach. Po przekroczeniu czasu pracy określonego dla danej lampy, powinna ona trafić na serwis lamp UV celem sprawdzenia jej wszystkich parametrów. Użytkowanie lampy, która wypracowała swoje godziny, podnosi poziom ryzyka, iż promieniowanie UV przez nią generowane, nie będzie wystarczające dla danego rozwiązania.

Podsumowanie.

Musimy więc pamiętać, iż wykorzystanie lamp UV będzie bardzo korzystne, ale będzie tez nieść za sobą pewne obowiązki. Kluczową kwestią jest pilnowanie czasu pracy każdej lampy, aby w porę ją wymienić bądź oddać do serwisu. Może się bowiem okazać, iż lampa, która wypracowała już swoją ilość godzin, w dalszym ciągu jest dobra, więc możliwe będzie jej dalsze eksploatowanie. Każdorazowo jednak, trzeba to starannie sprawdzić, aby mieć pewność, iż lampa generuje odpowiedni poziom promieniowania UV.