Pompa ciepła i ogrzewanie z jej zastosowaniem.

Szukając nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych, nie sposób nie zwrócić uwagi na to, co oferuje nam pompa ciepła. Jest to jedno z bardziej nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrzewania naszych domów jednorodzinnych. Zapewnia przede wszystkim obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska, jak również wpływa korzystnie na wysokość rachunków za ogrzewanie. Poza tym, jest to technologia zaawansowana do tego stopnia, iż w zasadzie nie wymaga od nas żadnej obsługi w czasie pracy. Po prostu jednorazowo programujemy urządzenie, a potem tylko korzystamy z komfortowych warunków, panujących w naszych domach.

Czym pompa ciepła jest rozwiązaniem kosztownym?

Z całą pewnością trzeba będzie liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Aczkolwiek musimy pamiętać, iż nie każda pompa ciepła będzie tak samo kosztowna. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż pompy ciepła występują w dwóch podstawowych wariantach, z czego każdy jest różny zarówno pod względem kosztów zakupu, kosztów eksploatacji, jak i możliwości grzewczych.

  • Pompy ciepła powietrzne – są tańszymi pompami, w przypadku których jednakże, nieco trudniej jest przewidzieć ogólne koszty eksploatacyjne. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż odzyskują one ciepło z otaczającego nas powietrza atmosferycznego, a to charakteryzuje się spora zmiennością temperatury. Wobec tego tez, nigdy nie wiadomo, z jakimi parametrami pompa ciepła będzie musiała pracować.
  • Pompy ciepła gruntowe – są o wiele bardziej kosztowne, w zakupie i montażu, co wynika z konieczności wykonania odwiertów głębinowych. Z drugiej zaś strony, pracują w bardziej stabilnych warunkach, toteż koszty eksploatacji są łatwiejsze do przewidzenia i przez cały sezon utrzymują się na zbliżonym poziomie.
    • Pompy gruntowe pionowe – w ich przypadku wymagane jest wykonanie odwiertów. Dzięki temu jednak można czynnik grzewczy wpuścić głębiej pod ziemię, gdzie jest cieplej, co pozwoli mocniej ogrzać wstępnie czynnik grzewczy.
    • Pompy gruntowe poziome – wykonywane wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe wykonanie odwiertów. Rury z czynnikiem grzewczym są układane pod powierzchnia ziemi poziomo, na głębokości przemarzania, czyli około jednego metra. Jest to opcja mniej efektywna od pomp głębinowych, niemniej jednak czasem nie ma innej opcji.

W każdym bądź razie, trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż każda pompa ciepła jest opcją o wiele bardziej korzystną niż stosowanie kotłów na paliwa stałe czy też stosowanie ogrzewania gazowego.

Zakup odpowiedniej pompy ciepła i jej montaż.

Aby jednak pompa ciepła mogła być wykorzystana w celach grzewczych, powinna być przede wszystkim starannie dopasowana do konkretnego budynku, jak również prawidłowo zastosowana. Musimy więc w pierwszej kolejności sprawdzić zapotrzebowanie energetyczne naszego budynku, a potem sprawdzić, które pompy ciepła w Wadowicach będą spełniać te wymagania. Ostatecznie należy znaleźć odpowiednią firmę montażową, która zagwarantuje nam odpowiednie podejście do kwestii montażu. Musimy bowiem pamiętać, iż pompa ciepła musi być przede wszystkim prawidłowo zamontowana, aby mogła prawidłowo zapewniać ogrzewanie naszego domu jednorodzinnego.