Badania fokusowe i ich przebieg

Badania fokusowe to jedne z wielu rodzaju badań jakościowych, które stanowią tutaj idealne narzędzia do precyzowania danych, potrzebnych do szczegółowego określania zagadnień badawczych, a także stanowią bardzo dobre wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych niezbędnych w przypadku przeprowadzania badań ilościowych, czyli na przykład badań ankietowych. Jednym słowem, przy pomocy badania fokusowego możemy pozyskać informacje niezbędne do przygotowania ankiety, która następnie będzie wypełniana przez wyselekcjonowanych respondentów z grupy reprezentatywnej, celem osiągnięcia wyników ilościowych, pozwalających już na ich zastosowanie w ustalaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Zobaczmy zatem jak wyglądać powinien przebieg badania fokusowego, aby osiągnąć zakładane cele i uzyskać poprawne wyniki badania.

Pomieszczenie do badań fokusowych.

W pierwszej kolejności należy tutaj powiedzieć sobie, iż badania fokusowe wymagają odpowiedniego pomieszczenia, w którym będą przeprowadzane, bowiem w normalnych warunkach trudno będzie o uzyskanie odpowiedniej ich efektywności. Chodzi nam tutaj o to, aby zagwarantować sobie ciszę, spokój i pełen komfort przeprowadzania badania, zarówno dla osób je prowadzących, jak i dla osób badanych. Odpowiednia fokusownia odgrywa tutaj więc bardzo szczególna rolę, toteż należy na aspekt jej przygotowania zwrócić szczególna uwagę.

Jak wygląda badanie fokusowe?

Samo badanie fokusowe, to badanie prowadzone na zasadzie moderowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora, z kilkoma osobami jednocześnie (grupa badana z reguły stanowi maksymalnie 8 osób) według ściśle przygotowanego scenariusza. W trakcie rozmowy, moderator tak steruje jej przebiegiem, aby ją kierować w odpowiednią stronę, co pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania. Samo zaś badania fokusowe (z ang. focus group interview – w skrócie fgi) wymaga tutaj poza pomieszczeniem fokusowni, także osoby moderatora, który zapewniać będzie prowadzenie rozmowy według konkretnego, wcześniej przygotowanego scenariusza, oraz nie będzie dopuszczać do odbiegania od tematu dyskusji.

Wyniki badania fokusowego.

Po przeprowadzeniu badania fokusowego, koniecznie należy jeszcze przeanalizować jego wyniki, do czego należy wykorzystać zapis audio video z pomieszczenia poglądowni, aby zagwarantować wypatrzenie wszystkich szczegółowych reakcji osób badanych oraz ich słów wypowiadanych w danym kontekście. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie odpowiedniej ankiety do badania ilościowego, która z kolei będzie już kompletnym narzędziem do przeprowadzania badań ankietowych, które zapewnią nam odpowiedzi na konkretne pytania marketingowe. Po prostu w wyniku badania ankietowego, osiągniemy wiadomości i informacje w zakresie naszej działalności, co pozwoli nam na ustalenie konkretnej strategii działania marketingowego.