Akumulatorownia i bezpieczeństwo jej eksploatacji.

Pomieszczenie akumulatorowni na obiektach przemysłowych, stanowi bardzo ważny element ich prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie chodzi o te obiekty, na których wykorzystywane są wózki widłowe w dużych ilościach. Będą to więc przede wszystkim obiekty magazynowe, czy też hale produkcyjne. W tym przypadku, akumulatorownia, jest pomieszczeniem, w którym ładowane będą baterie trakcyjne do wózków jezdniowych. Jednakże, należy tutaj pamiętać przede wszystkim o tym, iż stwarza to także pewne zagrożenia, przed którymi koniecznie należy się odpowiednio zabezpieczyć. Trzeba będzie więc poznać wszystkie zagrożenia, a następnie sposoby ich niwelowania, aby akumulatorownia nie była zagrożeniem dla pracowników i majątku firmy.

Podstawowe zagrożenia związane z pomieszczeniem akumulatorowni.

Do zdecydowanie najważniejszych zagrożeń związanych z ładowaniem baterii trakcyjnych w pomieszczeniach akumulatorowni należy tutaj zaliczyć:

  • Zagrożenie zatruciem szkodliwymi oparami
  • Zagrożenie wybuchowe

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia któregokolwiek z tych zagrożeń, każda akumulatorownia powinna być prawidłowo przygotowana do działania. Przede wszystkim, powinno to być wyodrębnione pomieszczenie, z własnym, niezależnym systemem wentylacji. Bardzo często w wielu obiektach, akumulatory ładowane są bezpośrednio na hali produkcyjnej. Skutkiem tego, razie wycieku płynów z wnętrza akumulatorów, dochodzi do zanieczyszczenia wewnętrznej atmosfery. Przy odpowiednich warunkach, będzie mogło dojść do zatrucia pracowników, lub nawet do wybuchu.

Bardzo ważnym aspektem będzie także wyposażenie akumulatorowni w system detekcji wodoru, połączony z systemem wentylacji. W przypadku wychwycenia ulatniania się wodoru, natychmiast należy prowadzić 100% wymiany powietrza z otoczeniem, w celu minimalizacji zagrożenia wybuchowego.

Dodatkowo, akumulatorownia powinna być wyposażona w własne źródło bieżącej wody, oraz nie iskrzące oświetlenie. Jej ściany i podłogi zaś, powinny być wykonane z materiału kwasoodpornego, w celu zabezpieczenia przed wyciekającym kwasem.

Dodatkowe wyposażenie akumulatorowni.

Ponadto, każde pomieszczeni akumulatorowni, warto zaopatrzyć w niezbędny sprzęt, usprawniający proces ładowania akumulatorów. Będą to odpowiednie wózki na akumulatory. Powinny one posiadać od spodu wannę ze stali kwasoodpornej, aby przechwycić ewentualne wycieki. Warto wyposażyć akumulatorownię także w niezbędne stojaki na prostowniki, aby były one stabilne w trakcie pracy. Przydatnym będzie także odpowiedni wózek serwisowy, który przyczyni się do sprawniejszej obsługi akumulatorowni. Dzięki wózkom serwisom, nie trzeba ruszać akumulatorów z miejsca, aby przeprowadzić na przykład wymianę czy tez uzupełnienie jego płynów.

Podsumowanie

Jednym słowem bezpieczna akumulatorownia będzie stosunkowo kosztowna, aczkolwiek poniesione koszty będą w stanie zwrócić się w przyszłości. Przede wszystkim poprzez brak awarii oraz stwarzania zagrożeń, co w tym przypadku powinno być zdecydowanie najważniejsze.