Nowoczesne brykieciarki i przygotowanie produkcji brykietu.

Produkcja brykietu z trocin i zrębków drzewnych to obecnie bardzo zaawansowany proces technologiczny, wymagający nowoczesnego wyposażenia i odpowiedniego przygotowania obiektów produkcyjnych. Warto tutaj wspomnieć, iż będzie to pochłaniać spore ilości funduszy. Niemniej jednak, dzięki odpowiednim inwestycjom i przemyślany wybór brykieciarek, będzie możliwe osiągnięcie wysokiej wydajności oraz jakości produkcji. Najważniejsze w tym przypadku będą właśnie brykieciarki. Zakup odpowiednich maszyn będzie największym wydatkiem. Choć nie można także pomijać wydatków związanych z przygotowaniem pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych. Przede wszystkim trzeba będzie najpierw zorientować się w kwestii tego, jak powinno być wszystko przygotowane, aby produkcja brykietu mogła stać na najwyższym poziomie.

Infrastruktura do produkcji brykietu.

Zacząć trzeba będzie od prawidłowego przygotowania infrastruktury produkcyjnej. Chodzi tutaj głównie o odpowiednie przygotowanie magazynów i obiektów produkcyjnych. Pomieszczenia te powinny gwarantować możliwość przechowywania zarówno materiału wsadowego, jak i gotowych już brykietów w odpowiednio suchych warunkach. Bardzo dobrze jest także przygotować osobne pomieszczenie suszarni, aby wszystkie wióry, trociny i zrębki, przed trafieniem do brykieciarki, mogły zostać odpowiednio przesuszone. Dzięki temu proces produkcji będzie przebiegać bez jakichkolwiek zastrzeżeń. To zaś ostatecznie pozwoli nam na wytwarzanie brykietu wysokiej jakości. Trzeba tutaj bowiem pamiętać, iż wilgoć zawarta w materiale wsadowym, będzie wpływać na osłabienie scalenia kostek brykietu. W toku ich prasowania, wyciskana jest żywica, która stanowi naturalne spoiwo. Nadmierna ilość wody zaś, będzie niestety te wiązanie osłabiać. Dlatego też, materiał wsadowy, powinien być idealnie suchy. Dopuszczalne będzie tutaj utrzymanie ok. 5-7% poziomu wilgoci w wiórach, trocinach i zrębkach. Wartości wyższe będą już stwarzać ryzyko, iż proces produkcji będzie zakończony niepowodzeniem.

Zakup odpowiedniej brykieciarki.

Bardzo ważnym elementem poza infrastrukturą, będą tutaj odpowiednie brykieciarki, czyli maszyny do wytwarzania brykietu z wiórów i trocin. Nowoczesne maszyny będą tutaj oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem, bowiem zapewnią nam stanowczo lepsze warunki produkcyjne. Chodzi głównie o poziom sprasowania wiórów i ich scalenie w kostki brykietu. Co więcej, nowoczesne maszyny, pozwalają nam także na dość dowolny dobór formy wytwarzanego brykietu. W końcu kostki, czy też mydełka brykietu, sprawdzą się do palenia w kotłach. Jednakże do pieców kominkowych, lepiej będą nadawały się wałki różnej średnicy. Możemy więc powiedzieć, iż współcześnie, do produkcji brykietu, niezbędne będą nowe brykieciarki, które zagwarantują większą wydajność i wiele większe możliwości.