Wymagania minimalne z zakresu BHP dla maszyn

Każdy zakład przemysłowy, zarówno mały jak i duży posiada maszyny. Maszyny są różne nowe i stare, ale wszystkie muszą spełniać wymogi, które dopuszczają je do pracy z ludźmi. Jednym z najważniejszych jest certyfikacja CE. Wszystkie maszyny nowe oraz wyprodukowane, lub sprowadzone do Polski po roku 2004, muszą posiadać certyfikat CE. Od maszyn starszych wymaga się jedynie posiadania tabliczki znamionowej.

Certyfikacja CE jest obowiązkiem producenta, lub sprzedającego nam maszynę. Jeśli kupujemy maszynę, musimy wymagać dostarczenia takiego certyfikatu. Zdobycie go, okrężna drogą jest niezwykle trudne oraz kosztowne.

Kolejnym punktem jaki nasza maszyna musi spełnić jest analiza ryzyka maszyn. Analizę ryzyka maszyn może przeprowadzić dział BHP, który znajduje się w naszej firmie, choć zaleca się raczej zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej. Firmy zewnętrzne są doświadczone w tego typu zadaniach, zrobią analizę ryzyka maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, a te często się zmieniają, lub ich treść może nie być w pełni zrozumiała, dla niedoświadczonej osoby. Analiza ryzyka maszyn (http://www.teknomatik.pl/pl/certyfikacja-ce.html), powinna nam posłużyć jako pewnego rodzaju sugestia, gdzie powinniśmy zwiększyć bezpieczeństwo oraz powinna być dobrym materiałem wyjściowym, przed audytem wymagań minimalnych.

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP jest kolejna czynnością jaka powinniśmy zrobić. Audyt wymagań minimalnych, zawsze przeprowadza certyfikowana firma zewnętrzna. Tak na chłopski rozum można by pomyśleć, że skoro wymagania minimalne są powszechnie znane, to producent maszyny dostarczy nam sprzęt, który bez problemu taki audyt przejdzie. Niestety nie jest tak do końca. Producenci maszyn maja pewien standard produkowanych urządzeń, a standardy bezpieczeństwa na maszynach, są dostosowywane najczęściej do kraju, w którym maszyny są produkowane. To że przepisy różnią się w zależności od kraju nie jest tajemnicą. Do tego dochodzą modyfikacje, jakie sami wprowadzamy na maszynach i może okazać się, że nasza maszyna takiego audytu bez odpowiedniego przygotowania nie przejdzie.

maszyny1

Ostatnią rzeczą, chociaż wcale nie mniej ważną jaką powinniśmy zrobić są pomiary natężenia oświetlenia, hałasu oraz natężenia substancji chemicznych, na jakie jest wystawiony pracownik pracujący na danej maszynie. Pomiary takie również wykonują certyfikowane firmy i oczywiście musimy spełniać odpowiednie wymogi. Jak widać spełnienie norm minimalnych nie należy do rzeczy łatwych i naprawdę trzeba się przyłożyć, aby maszyna spełniała wymagania minimalne.