Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

Jednym z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawstwo unijne, mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, jest wprowadzenie pojęcia magazynu konsygnacyjnego. Jest to specyficzna forma magazynu, pozwalająca przedsiębiorcom, którzy pozyskują surowce i półprodukty do swojej produkcji od dostawców unijnych, na uniknięcie konieczności pokrycia podatku VAT od całości zakupionego towaru. Co prawda podatek i tak trzeba będzie zapłacić, jednakże jest to rozłożone w czasie, co wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Zobaczmy zatem, jak to wszystko działa, i dlaczego jest tak korzystnym rozwiązaniem.

Istotna magazynu konsygnacyjnego.

Samo pojęcie magazynu konsygnacyjnego zostało stworzone z myślą przede wszystkim o tych przedsiębiorcach, którzy pozyskują duże ilości surowców i półproduktów do dalszej obróbki od kooperantów z ternu Unii Europejskiej. W normalnych warunkach, kupując zapas surowca lub tez półproduktu, koniecznym było nie tylko pokrycie kosztów zakupu towaru ale i zapłacenie podatku VAT. Był to dodatkowy koszt ponoszony przez przedsiębiorcę, co często negatywnie odbijało się na jego płynności finansowej. Obecnie zaś, nie dość w handlu wewnątrz wspólnotowym, VAT rozliczany jest dopiero przez nabywcę danego towaru, to jeszcze można wykorzystać magazyn konsygnacyjny, dzięki któremu nie trzeba od razu ponosić kosztów podatkowych. Te będą ponoszone dopiero w momencie podejmowania danych partii towaru z magazynu. Czyli reasumując, podczas zakupu towaru na przykład za 1 mln EURO, wystarczy zmagazynować go na magazynie konsygnacyjnym i nie trzeba ponosić kosztów podatkowych z tego tytułu. Dopiero w momencie podjęcia towaru z magazynu konsygnacyjnego na wydziały produkcyjne, będzie powstawać obowiązek podatkowy, w wysokości odpowiadającej wartości towaru pobranego z magazynu. Dzięki temu przedsiębiorca będzie płacić podatek VAT tylko i wyłącznie od tej części towaru, która faktycznie wykorzystał do zarobienia.

Pozostałe korzyści magazynu konsygnacyjnego.

Kolejnym korzystnym aspektem wprowadzenia pojęcia magazynu konsygnacyjnego jest ułatwienie kwestii zwrotu niewykorzystanych towarów, surowców i półproduktów do dostawcy. W przypadku normalnego toku, dopiero wtedy można się było starać o zwrot podatku, który był pobrany nienależnie. W przypadku zaś magazynu konsygnacyjnego, ten problem nie istnieje, bowiem podatek nie został pobrany, a więc nie ma problemu. Tutaj zyskują wszyscy, począwszy od przedsiębiorcy, skończywszy na samej instytucji fiskusa, która oszczędza czas pracy, związany z niepotrzebnym księgowanie nienależnego podatku. Co więcej fiskus jest w stanie lepiej przewidzieć ile faktycznie będą wynosić wpływy podatkowe, bowiem o wiele mniej jest zwrotów podatku nienależnego. Jednym słowem magazyn konsygnacyjny to rozwiązanie wyjątkowo korzystne, z którego warto korzystać, szczególnie w przypadku większych przedsiębiorstw działających w oparciu o kooperację wewnątrz wspólnotową.