Stabilna i wytrzymała nawierzchnia drogowa.

Współcześnie w zakresie budowy dróg i autostrad, zdecydowanie najważniejszą kwestią jest trwałość nawierzchni drogowej, aby mogła ona być jak najdłużej eksploatowana bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek prac modernizacyjnych czy tez remontowych. W tym celu należy jednak, już w trakcie budowy drogi zastosować odpowiednie technologie, dzięki którym warstwy podbudowy drogowej będą charakteryzować się większą trwałością i odpornością na przesuwanie wskutek działających na nie sił eksploatacyjnych. Będziemy tutaj więc stosować geosiatki miragrid, których zadaniem jest właśnie ustabilizowanie warstwy podbudowy i zabezpieczenie jej przed przesuwaniem się i osiadaniem w grząskim terenie.

Warunki eksploatacyjne dróg i autostrad.

Współcześnie, wszystkie nowo budowane drogi i autostrady będą w toku eksploatacji poddawane o wiele większym obciążeniom niż miało to miejsce w latach ubiegłych, co jest wynikiem stale wzrastającej ilości użytkowników dróg, stale wzrastającej ilości pojazdów samochodowych poruszających się tymi drogami. Dlatego też, zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie wzmocnienia trwałości i stabilizacji drogi jest tutaj czymś wręcz oczywistym. W tym przypadku obecnie wykorzystywane będą przede wszystkim geosiatki miragrid czyli płaskie struktury geosyntetyczne wykonane z włókien przede wszystkim z włókiem poliestrowych czy też polipropylenowych, których zadaniem jest ustabilizowanie warstwy podbudowy w miejscu, aby nie były one podatne na przesuwanie się i zapadanie nawet mimo działających na nie sił w toku eksploatacji drogi. Trzeba tutaj przyznać, iż jest to rozwiązaniem wyjątkowo korzystnie wpływającym na nasze możliwości w zakresie wydłużania eksplaotacji dróg i autostrad bez konieczności przeprowadzania ich remontów i napraw.

Trwałość podbudowy drogowej a trwałość nawierzchni.

Może i wydaje się to mało istotne, na pierwszy rzut oka, niemniej jednak trwałość i stabilność warstwy podbudowy drogowej będzie mieć bardzo silny wpływ na trwałość całej nawierzchni drogowej. Jakiekolwiek ruchy w zakresie podbudowy, jej przesuwanie się, zapadanie itp., będą natychmiast znajdywać swoje przełożenie na kondycję warstwy nawierzchni drogowej. Chodzi tutaj o to, iż w toku eksploatacji, siły działające na nawierzchnię musza znaleźć swoje przeniesienie w głąb gruntu, zaś nawierzchnia musi tutaj znaleźć oparcie. W przeciwnym razie to ona będzie się poddawać, jakie element, na których oddziaływają wszystkie obciążenia eksploatacyjne. Dlatego też, wykorzystanie geosiatek do ustabilizowania warstwy podbudowy jest tutaj kwestią kluczową, wpływającą w bardzo korzystny sposób na trwałość warstw podbudowy, co w tym przypadku przekłada się na trwałość całej nowo budowanej drogi a przede wszystkim zaś samej nawierzchni bitumicznej.