Rodzaje paneli fotowoltaicznych

panele fotowoltaiczneFotowoltaika jest dziedziną nauki zajmującą się przemianą energii słonecznej na elektryczną. Jest to temat jak najbardziej na czasie, którym warto się zainteresować. Wielu z na może się wydawać, że w naszym kraju nie ma odpowiednich warunków atmosferycznych do rozwoju tej dziedziny nauki. Jak jednak wykazują badania dotyczące natężenia słonecznego jest wręcz odwrotnie. Tym bardziej warto dowiedzieć się nieco o tej dynamicznie rozwijającej się branży. W tym artykule postaram się przybliżyć pojęcie paneli fotowoltaicznych i scharakteryzować ich rodzaje.

Materiałem, który wykorzystuje się przy budowie paneli fotowoltaicznych jest krzem. Wyróżniamy trzy rodzaje paneli fotowoltaicznych:

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne

Monokrystalicznie panele zbudowane są z pojedynczych ogniw. Takie ogniwa tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Kluczowe znaczenie przy tworzeniu tego typu ogniw ma odpowiedni rozmiar bloków krzemowych. Podstawą do tworzenia ogniw są odpowiedniej wielkości bloki krzemu. Tnie się je w taki sposób, aby och grubość wynosiła około 3 milimetry. Warto wiedzieć, że monokrystaliczne ogniwa mają najlepszy poziom sprawności rzędu 15%, a także najdłuższą żywotność.

Multikrystaliczne panele fotowoltaiczne

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne składają się z ogniw zbudowanych z bardzo dużej ilości niewielkich kryształków krzemowych. Moduły polikrystaliczne zbudowane są z ogniw, składających się z wielu małych kryształów krzemu. Powoduje to, że efekt niejednolitej powierzchni, którą porównać można do szronu na szybie. Takie panele fotowoltaiczne mają gorsze parametry od paneli monokrystalicznych. Ich produkcja jest jednak mniej złożona, a co za tym idzie cena niższa. To sprawia, że ten rodzaj paneli jest najbardziej powszechny, tak w różnego rodzaju elektrowniach jak i gospodarstwach domowych.

Amorficzne panele fotowoltaiczne (zwane thin-film)

Tego rodzaju panele fotowoltaiczne wykorzystuję niewielką ilość krzemu, który osadza się na innym materiale – przykładowo szkle. Najczęściej są one wykorzystywane w niewielkich urządzeniach, zegarkach czy kalkulatorach. Sprawność amorficznych paneli jest znacznie niższa niż monokrystalicznych – rzędu 8,5%.