Profesjonalna filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jedną ze zdecydowanie najważniejszych kwestii, wpływających na jakość realizacji prac lakierniczych, jest utrzymanie czystości atmosfery roboczej w warsztacie lakierniczym. Aby to osiągnąć należy zastosować odpowiedniej klasy systemy wentylacji z filtrami kieszeniowymi na wlotach powietrza, które będą przechwytywać wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego. Oczywiście trzeba będzie jeszcze dodatkowo zająć się zanieczyszczeniami pochodzenia wewnętrznego, ale to zupełnie inny temat. Tutaj skupmy się póki co na przechwytywaniu wszystkich zanieczyszczeń zewnętrznych, które wraz z powietrzem mogą być wtłoczone do pomieszczeń warsztatowych i wpływać negatywnie na jakość realizacji prac lakierniczych.

Wydajny system wentylacyjny.

Jednym z rozwiązań, które charakteryzuje się w tym zakresie wysokim poziomem skuteczności, jest instalacja wydajnego systemu nawiewno wywiewnego. Będzie on mógł realizować kilka funkcji jednocześnie. Przede wszystkim, zagwarantuje odpowiedni poziom wymiany powietrza z otoczeniem, co jest ważne dla komfortu pracowników. Ponadto, w toku tłoczenia powietrza, może być ono przepuszczane przez nagrzewnicę, lub chłodnicę, w zależności od potrzeb. Możemy więc za jego pomocą dogrzewać lub ochładzać pomieszczenia warsztatowe. Ostatecznie na każdym kanale wlotowym powinien znaleźć się odpowiedni filtr kieszeniowy do lakiernictwa, który zagwarantuje przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń z powietrza wtłaczanego do pomieszczeń warsztatowych. Oczywiście trzeba będzie liczyć się z koniecznością poniesienia stosunkowo sporych kosztów w tym zakresie, jednakże, dzięki tej inwestycji, z cała pewnością osiągniemy wyższy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. To zaś przyczyni się do zwiększenia dochodowości przedsiębiorstwa.

Wpływ zanieczyszczeń na jakość realizacji prac lakierniczych.

Warto sobie także powiedzieć, dlaczego tak istotną kwestią jest tutaj pozbywanie się wszelkich lotnych zanieczyszczeń ze strefy nakładania powłok lakierniczych. Otóż wszelkie lotne zanieczyszczenia będą mogły mieszać się z mgiełką lakierniczą a co za tym idzie, ostatecznie trafią także do wykonywanej powłoki lakierniczej. W wyniku tego, stanie się ona od samego początku niewystarczająco dobra pod względem jakości i parametrów technicznych. Będzie od samego początku znacznie osłabiona. Co więcej, będzie to w pewnych okolicznościach wyraźnie widoczne lub wręcz wyczuwalne gołą ręką. Powierzchnia lakierowana, gdzie do lakierów dostały się lotne zanieczyszczenia takie jak pył i kurz, staje się szorstka i mniej odporna na działanie czynników zewnętrznych, chociażby takich jak silne promienie słoneczne. Generalnie, trzeba za wszelką cenę usunąć tyle lotnych zanieczyszczeń ile tylko możemy, aby dzięki temu osiągnąć wysoki poziom efektywności realizowanych prac lakierniczych.