Jak działa aparat USG?

aparat usg

Aparat USG (ultrasonograf) stanowi urządzenie wykorzystywane w celach diagnostycznych różnych chorób. Istnieją różne rodzaje aparatów, które stosowane są w zależności od potrzeb i tego jaki narząd ma zostać zbadany.

Zazwyczaj ultrasonograf składa się z sondy przetwornika, która odpowiedzialna jest za wysyłanie i odbieranie fal ultradźwiękowych. Umożliwia to obserwację obrazu 2D lub część obiektu 3D.

Kolejnym typem aparatu USG jest urządzenie, które wykorzystuje zjawisko ultrasonografii dopplerowskiej, która polega na wykorzystaniu zjawiska Dopplera. Obiekt odzwierciedla ruchy ultradźwięków oraz częstotliwość zmian echa. Ultrasonograf produkuje wyższą częstotliwość w momencie kiedy obiekt zlokalizowany jest bliżej sondy i niższą kiedy się od niej oddala. USG Dopplera służy do pomiaru zmiany częstotliwości echa oraz ustalenia prędkości poruszających się obiektów. Jest to szczególnie istotne podczas pomiaru prędkości przepływu krwi przez serce i tętnice.

Aparaty USG (zob.trimed.pl) pełnią wiele funkcji i stosowane są w wielu dziedzinach medycyny. Mają one szereg zalet. Przede wszystkim umożliwiają przeprowadzenie badania bez równoczesnego wysyłania szkodliwego promieniowania. Daje również o wiele szybsze wyniku niż ma to w miejsce podczas badania promieniami rentgenowskimi i innymi metodami radiologicznymi.

Niezwykle ważnym aspektem działania aparatu USG jest to aby był on nowoczesny i często serwisowany. Nawet najlepszej marki sprzęt, który jest przestarzały nie będzie spełniał swojej roli. Dlatego też bardzo istotnym jest by szpitale i przychodnie wymieniały swoje sprzęty na te nowszej generacji. Często od jakości i dokładności wykonanego badania zależeć może zdrowie i życie pacjenta. Nie można w tym przypadku ryzykować, że stary sprzęt zawiedzie. Równie ważne są cykliczne przeglądy i konserwacje. Sprzęt, który na bieżąco jest konserwowany i reperowany posłuży znacznie dłużej niż ten, który od nowości nie był poddawany serwisowaniu.