Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Wśród wielu kwestii, istotnych ze względu na jakość świadczonych usług lakierniczych, jedną z bardziej ważnych jest utrzymanie odpowiedniej czystości atmosfery roboczej w warsztatach. Wpływa ona w bezpośredni sposób na jakość realizowanych prac. Nadmierna ilość zanieczyszczeń, będzie tutaj prowadzić do obniżenia jakości realizowanych prac lakierniczych. Zanieczyszczenia lotne, unoszące się w powietrzu, będą mogły swobodnie przedostawać się do strefy nakładania lakieru, gdzie następnie mieszając się z mgiełka lakierniczą, będą prowadzić do obniżenia jakości wykonywanych powłok lakierniczych. Z tego też względu, tak istotna w tym przypadku jest prawidłowa filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym, mająca na celu ograniczenie zanieczyszczeń powłok lakierniczych.

Dlaczego filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym jest tak bardzo istotna?

Przede wszystkim, ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia mieszające się z mgiełką lakierniczą, będą prowadzić do znacznego obniżenia jakości realizowanych prac. Jeśli nakładane warstwy lakieru będą wypełnione zanieczyszczeniami unoszącymi się swobodnie w warsztacie, stracą one swoje najważniejsze właściwości. Będą o wiele bardziej podatne na działanie warunków atmosferycznych, oraz innych czynników. Sam lakier będzie także o wiele mniej estetyczny, a jego powierzchnia nie będzie idealnie gładka. W związku z tym też, odpowiednia filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym, powinna być kwestią kluczową. Kwestią, która wpływając na jakość realizowanych prac lakierniczych, powinna zajmować właściciela warsztatu w jak największym zakresie.

Jak pozbyć się zanieczyszczeń lotnych z warsztatu?

Aby osiągnąć jak najlepszy poziom czystości atmosfery roboczej w warsztacie, koniecznością będzie zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Kluczowe są tutaj wszelkiego rodzaju filtry sufitowe lakiernicze, jak również filtry ścienne i podłogowe. Zapewniają one przechwyt wszystkich, swobodnie unoszących się zanieczyszczeń w przestrzeni warsztatowej. Do tego warto także zainwestować w filtracje zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Tutaj należy zamontować odpowiedniej filtry na kanałach wlotowych systemu wentylacji, aby zanieczyszczenia zewnętrzne nie przedostawały się do środka pomieszczeń warsztatowych. To pozwoli ograniczyć ilość zanieczyszczeń tylko do tych, pochodzenia wewnętrznego.

Własna kabina lakiernicza.

Osobnym zabezpieczeniem jakości realizowanych prac będzie inwestycja we własną kabinę lakierniczą. Jest to co prawda stosunkowo spory wydatek, jeśli jednakże zwrócimy uwagę na istotne w tym zakresie kwestie, to będziemy mogli osiągnąć dzięki kabinie jeszcze wyższy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. Inwestując dodatkowe w odpowiedniej klasy wyposażenie kabin w lakiernictwie, zagwarantujemy sobie maksymalnie wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. To oczywiście będzie automatycznie przekładać się na wyższy poziom efektywności całego przedsiębiorstwa, jakim jest w tym przypadku warsztat.