Geosiatka powszechnie stosowana do wzmacniania gruntu.

Stosowanie materiałów geosyntetycznych we współczesnym budownictwie jest stosunkowo powszechne. Praktycznie każda nowo budowana droga czy też linia kolejowa będzie realizowana w oparciu o najnowsze technologie. Te zaś, na potęgę wręcz sięgają po materiały geosyntetyczne, gwarantujące podniesienie poziomu trwałości realizowanych inwestycji. Zdecydowanie najbardziej powszechnie stosowanym materiałem geosyntetycznym będzie tutaj geosiatka. Jest to materiał stosowany głównie do wzmacniania gruntu i jego stabilizacji. Można nawet powiedzieć, iż geosiatki są bardzo popularnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zbrojenia gruntu w celu podniesienia jego parametrów technicznych.

Zastosowanie geosiatki.

Wspomniana przez nas geosiatka powszechnie stosowana do wzmacniania gruntu, to materiał geosyntetyczny wykonywany głównie z włókiem poliestrowych oraz polipropylenowych. W zależności od konkretnych wymagań danej realizacji. Należy tutaj także zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z zastosowaniem geosiatki do konkretnych zadań. Zdecydowanie najczęściej będzie ona pełnić rolę stabilizacyjną w gruncie. Jej zastosowanie pozwala także na zbrojenie warstw podbudowy, dzięki czemu jest ona trwała i nie ulega przemieszczaniu się wskutek obciążeń eksploatacyjnych. W tym zakresie jest to kwestia szczególnie istotna. Wszelkie spękania nawierzchni bitumicznej, czy też jej wgłębienia, powstają właśnie w wyniku przemieszczania się warstwy podbudowy. Zastosowanie w tym przypadku geosiatki będzie temu skutecznie przeciwdziałać. Można więc powiedzieć, iż geosiatka stosowana do wzmacniania gruntu przyczynia się do wydłużenia żywotności nowo budowanych dróg i autostrad. Oczywiście trzeba także pamiętać o tym, iż geosiatki wykorzystywane będą także w innych zastosowaniach.

Pozostałe zastosowanie geosiatek.

Poza podstawowym zastosowaniem geosiatki, czyli wzmacnianiem gruntu oraz zbrojeniem warstw podbudowy, są one także wykorzystywane w innych sytuacjach. Bardzo często geosiatka stanowić będzie swego rodzaju zabezpieczenie antyerozyjne na skarpach o gruncie bardziej skalistym. Tutaj nie ma możliwości oczekiwania na ukorzenienie się roślinności toteż trzeba będzie zastosować inne rozwiązania antyerozyjne. W tym przypadku geosiatka skutecznie będzie przytrzymywać warstwy łuków i kamieni na zboczu, nie dopuszczając do ich osuwania się w wyniku działania wiatru czy też opadów atmosferycznych. Bardzo istotną kwestią jest to, iż geosiatki mogą być dodatkowo wzmacnianie i stabilizowane przeciwko promieniowaniu UV. Dzięki temu też będą bardziej odporne na działanie czasu. Raz zabudowana geosiatka będzie pozwalała nam na trwałe wzmocnienie gruntu czy też podbudowy w danym terenie. Nie będziemy mieć tutaj konieczności jakichkolwiek prac modernizacyjnych, czy też wymiany geosiatki.