Tłumacz medyczny jako wolny zawód; wyniki badań i prace naukowe

tłumaczenia - medycyna

Zawód tłumacza medycznego niesie wiele ciekawych wyzwań. Przede wszystkim tłumaczem medycznym stajemy się z powołania, gdyż inaczej trudno byłoby wykonywać tak żmudną pracę.

Jaka odpowiedzialność ciąży na tłumaczu medycznym?

Tłumacz medyczny zwykle nie pracuje na etat, lecz jest wolnym strzelcem (z języka angielskiego inaczej: freelancerem), tzn. że przyjmuje te zlecenia, które chce przyjąć lub te, które mu zaoferują firmy, instytucje lub osoby prywatne i nie ma stałego zatrudnienia ani stałej, gwarantowanej pensji. Plusem jest to, że jego gaża może być w teorii praktycznie nieograniczona, minusem zaś to, iż jego sytuacja finansowa może być niestabilna. Certyfikowany tłumacz techniczny ze specjalizacją z zakresu medycyny dla danej pary językowej, np. polski-angielski, polski-niemiecki, polski-francuski itd., tj. profesjonalny tłumacz medyczny to zawód wymagający wiele cierpliwości, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne, gdyż przez wiele godzin musi on skrupulatnie przekładać zdanie po zdaniu z użyciem zaawansowanej, branżowej terminologii medycznej i mianownictwa anatomicznego i pilnować, by nie przeoczyć ważnych informacji z punktu widzenia dalszego postępowania terapeutycznego ani też nie przekręcić liczbowych wyników badań czy dawkowania. Pomyłka o jedno miejsce dziesiętne w wynikach dla dawki leku może spowodować, iż dawka terapeutyczna stanie się dawką podprogową (nie wywołującą efektu leczniczego niczym placebo) bądź – co gorsza – dawką letalną (wywołującą śmierć pacjenta).

Zakres pisemnych tłumaczeń medycznych

Pisemne tłumaczenia medyczne sprowadzają się zazwyczaj do przekładów dokumentacji medycznej pacjentów wraz z ich wynikami badań fizykalnych oraz laboratoryjnych i epikryzą wypisową ze szpitala zawierającą zalecenia. Innym rodzajem tłumaczeń medycznych są tłumaczenia prac naukowych, np. rozprawy doktorskiej, manuskryptów czy artykułów naukowych dla pracowników naukowych uczelni wyższych. Kolejnymi typami tłumaczeń z zakresu medycyny są tłumaczenia posterów na medyczne konferencje naukowe, tłumaczenia instrukcji obsługi aparatury medycznej i naukowo-badawczej, tłumaczenia patentów i in.