Rodzaje obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń rolniczych.

Prowadzenie działalności rolniczej wymaga od każdego rolnika poświęcenia większości swojego czasu na pracę na roli. Do tego jednakże dochodzą jeszcze kwestie związane ze sprzedażą plonów, czy też stałymi pracami związanymi z usuwaniem wszelkich szkód w gospodarstwie. Bardzo ważne będzie tutaj także coroczne przedłużanie polis ubezpieczeniowych, szczególnie tych, które są w tym aspekcie działalności obowiązkowe i wynikają z odpowiednich przepisów prawa. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bardziej precyzyjnie tego typu ubezpieczeniom, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w ich zakresie, i umiejętnie dobierać te, które będą najkorzystniejsze.

Ubezpieczenie obejmujące budynki rolne.

Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń jest tutaj ubezpieczenie obejmujące budynki rolne. Chodzi nam tutaj o taką formę polisy ubezpieczeniowej, która zagwarantuje rolnikowi bezpieczeństwo w wyniku zdarzeń losowych czy też działania żywiołu, które doprowadzą do uszkodzenia bądź tez zniszczenia zabudowań gospodarczych, niezbędnych do prowadzenia działalności. Może na przykład dojść do zaprószenia ognia, uderzenia pioruna, czy też silnego gradobicia. Może się pojawić huragan zrywający dachy z zabudowań. Generalnie, zdarzeń losowych objętych tą formą ubezpieczenia jest dość sporo, wobec czego warto jednak pomyśleć o prawidłowym i skrupulatnym doborze tej formy ubezpieczenia, aby w razie tego typu zdarzeń losowych mieć pewność i gwarancję przetrwania gospodarstwa. Tego typu ubezpieczenie zabezpieczy też zabudowania, które mogą być zniszczone w wyniku powodzi, co już raz w naszej niedawnej historii miało miejsce w roku 1997, a trzeba pamiętać, iż wtedy wiele gospodarstw nie było ubezpieczonych i dziś już ich po prostu nie ma, bowiem rolników poszkodowanych w powodzi nie stać było na odbudowę, zaś rządowe wsparcie i zapomogi były po prostu niewystarczające.

Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia rolnicze.

Poza pakietem obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, zawsze będziemy mieć jeszcze do czynienia z ubezpieczeniami dobrowolnymi. Tutaj z reguły musimy pamiętać jednak, iż dobrowolne ubezpieczenie rolników będzie dotyczyć tych, którzy nie spełniają wymogów ustawy, a więc ich gospodarstwo nie przekracza łącznie 1 ha powierzchni areałów upraw rolnych. Lub też po prostu nie kwalifikują się z racji innej formy prawnej prowadzenia działalności rolniczej (spółdzielnia rolna, fundacja, agrofirma, spółka akcyjna). W tym jednak przypadku warto zawsze pamiętać, iż dobrowolne ubezpieczenie OC gospodarstwa, czy też ubezpieczenie plonów zawsze będzie działać na korzyść ubezpieczonego. Może się zdarzyć tak, iż przez wiele lat po prostu będziemy bezczynnie opłacać składkę, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy trzeba będzie uratować zalane powodzią gospodarstwo przed bankructwem i wtedy tego typu ubezpieczenie będzie ostatnią deską skutecznego ratunku. Jednym słowem warto jednak wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, nawet jeśli nie jesteśmy do tego obowiązani na mocy odpowiedniej ustawy.