Rodzaje badań biznesowych

Współczesny biznes, wymaga zastosowania coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa, toteż firmy sięgają po coraz to bardziej różnorodne i bardziej nowoczesne narzędzia, dzięki którym mogą rozwijać swoje działania i osiągać wyższy poziom efektywności. Przede wszystkim jednak trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania odpowiednich technik, oraz skorzystania z usług zewnętrznych agencji badawczych, które posiadając nowoczesne narzędzia, wiedzę oraz niezbędne doświadczenie, będą w stanie skutecznie przeprowadzać wszelkiego rodzaju badania na rzecz przedsiębiorstw. Chodzi nam tutaj chociażby o takie badania jak badania fokusowe, czy tez badania cati, które mają za zadanie dostarczyć przedsiębiorcy informacji na podstawie których będzie on mógł podejmować kluczowe dla działania firmy decyzji. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej i precyzyjnej tym zagadnieniom, aby sprawdzić na ile przydatne będą badania tego rodzaju w działalności gospodarczej.

Badania CATI

Ten rodzaj badań to jedno z lepszych rozwiązań podczas prowadzenia badań ankietowych niezbędnych w procesie statystycznego ujmowania bardziej złożonych i rozległych problemów. Warto tutaj zapamiętać przede wszystkim to, iż badania cati (CATIComputer Assisted Telephone Interview), to rodzaj przeprowadzania ankiet telefonicznych wspomaganych komputerowo. Tutaj mamy przede wszystkim więcej możliwości do sterowania przebiegiem badania, bowiem ankieter będzie wszystkie udzielane przez respondenta odpowiedzi wprowadzał natychmiast do systemu, a tutaj zaś w zależności od udzielanych odpowiedzi, będzie można generować nieco inne zakresy pytań. Jest to niezwykle korzystne, ze względu na fakt ominięcia konieczności pozyskiwania danych zbędnych lub z góry wiadomych, czego nie da się uniknąć w tradycyjnych formach przeprowadzania badań ankietowych. Można więc powiedzieć, iż badania CATI będą jedną z lepszych form przeprowadzania ankiet tak bardzo przydatnych przy przeprowadzaniu bardziej złożonych badań statystycznych.

Badania fokusowe

Kolejnym rodzajem badan stosowanych coraz częściej w działaniach marketingowych są tutaj badania fokusowe. Jest to badanie należące do grupy badań jakościowych, które podstawowym celem jest zbadanie konkretnych reakcji badanych oraz ich opinii na poszczególne tematy, bez konieczności uwzględniania ilościowego aspektu tych wyników. Jest bardzo korzystny rodzaj badania w przypadku określania na przykład świadomości istnienia marki, lub też podejścia osób do poszczególnych marek i produktów. Trzeba jednak pamiętać iż tutaj niezbędna będzie odpowiednio przygotowana fokusownia czyli sala fokusowa, w której przeprowadzana będzie rozmowa w ramach badania. Musi ona zapewniać odpowiednie warunki do tego, aby osoby badane czuły się dobrze i w pełni komfortowo. Ponadto powinna być zaopatrzona w lustro weneckie za którym ukryte będzie pomieszczenie poglądowni, z której będzie można prowadzić obserwację badania bądź dokonywać jego rejestracji na kamerach. Jest to przydatne w przypadku kiedy chcemy wyniki badania dokładniej i wnikliwiej przeanalizować w późniejszym terminie.

Generalnie rzecz ujmując zarówno badania CATI, jak i badania fokusowe będą na chwilę obecną jednymi z lepszych badań przeprowadzanych w celu pozyskiwania wartościowych informacji dla biznesu, wobec czego warto umiejętnie je wykorzystywać w swojej codziennej działalności. Dzięki temu działania marketingowe w przedsiębiorstwie staną się na pewno o wiele bardziej efektywne.

.