Recykling tworzyw sztucznych.

Recykling tworzyw sztucznych, to szalenie istotny proces technologiczny, dzięki któremu możemy znacznie zminimalizować poziom zanieczyszczenia naszego środowiska naturalnego. Okazuje się jednak, iż niezbędne w tym przypadku będą działania bardziej systemowe. Brakuje po prostu odpowiednich regulacji, które pozwoliłyby zminimalizować poziom zanieczyszczenia. A wystarczającym rozwiązaniem jest po prostu odpowiednio zarządzamy recykling tworzyw sztucznych. Dzięki temu procesowi, raz zużyte opakowania, mogą być przetworzone na nowe i w dalszym ciągu eksploatowane.

Czy recykling tworzyw sztucznych jest rzeczywiście tak korzystnym rozwiązaniem?

Jak najbardziej, jest to korzystne rozwiązanie. Wpływa na to kilka czynników, z czego najważniejszym, z naszego punktu widzenia powinien być ten, iż recykling przyczynia się do zminimalizowania poziomu zanieczyszczenia naszej planety odpadami z tworzyw sztucznych. Poza tym trzeba tutaj wyraźnie zauważyć, iż recykling tworzyw sztucznych może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji opakowań z tworzywa sztucznego. Okazuje się bowiem, iż jest to rozwiązaniem tańszym i przystępniejszym. Największe korzyści, jakie niesie za sobą recykling tworzyw sztucznych, przedstawia poniższa lista.

  • Ograniczenie kosztów produkcji opakowań i innych wyrobów z tworzywa sztucznego – wynika to z ograniczenia kosztów transportu (materiał jest dostępny na miejscu – nie trzeba go importować z odległych zakładów produkcyjnych).
  • Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska – każda butelka z tworzywa sztucznego, ponownie wykorzystana, przekłada się na zmniejszenie ilości plastikowych śmieci w morzach i oceanach.
  • Możliwość dowolnego zastosowania – co prawda najpopularniejsze są plastikowe opakowania z recyklingu, jednak możliwe jest także wytwarzanie innych produktów. Mogą to być różnorodne profile wykończeniowe, elementy maszyn i urządzeń, czy też nawet, coraz bardziej popularne materiały geosyntetyczne dla budownictwa.

Są to bez wątpienia konkretne korzyści, dla których recykling tworzyw sztucznych, powinien być realizowany na jak największą skalę.

Dlaczego jest jak jest?

Niestety, na chwilę obecną, recykling tworzyw sztucznych nie jest tak rozwinięty jak by wypadało. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednich rozwiązań legislacyjnych zarówno na poziomie naszego kraju, jak i struktur UE. Potrzebujemy dobrego prawa, które wdroży obowiązkowy system kaucyjny. Jest to zdecydowanie najlepszą opcją. Jeśli butelka plastikowa będzie kosztować w graniach 0,80-1,50 PLN, to raczej nikt nie będzie ich wyrzucać do śmietnika, a tym bardziej do lasu, morza czy oceanu. Ba. Pojawią się nawet chętni, aby te odpady zbierać z lasów, mórz i oceanów, aby odzyskać w ten sposób leżące tam pieniądze.

Podsumowanie.

Jednym słowem, musimy zaznaczyć, iż najważniejsze w tej kwestii to, aby powstały odpowiednie regulacje prawne. Dopóki nie będzie takowych, nikt nie będzie przejmować się butelkami plastikowymi leżącymi w lasach i pływającymi w morzach i oceanach. Jest to po prostu bezwartościowy śmieć, który spełnił swoją rolę i nie można go już spieniężyć. Jeśli tylko będzie to możliwe, natychmiast zaczną być one zbierane a recykling tworzyw sztucznych automatycznie stanie się jeszcze większym segmentem rynku światowego.