Bezpieczny budynek bez wilgoci

osuszanie budynków

Jednym z podstawowych warunków prawidłowej eksploatacji obiektów budowlanych jest ich zabezpieczenie przed działaniem wód gruntowych oraz opadowych na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych. Najczęściej występujące usterki to niszczenie i odspajanie się tynków od zawilgoconych powierzchni przegród budowlanych czy zalewanie wodą pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu gruntu.

Uciążliwych pod względem technicznym i ekonomicznym defektów można uniknąć, stosując właściwe zabezpieczenia wodochronne, co wymaga znajomości właściwości materiałów izolacyjnych oraz zasad ich stosowania.

Podczas renowacji wiekowych budynków rzadko kiedy udaje nam się uniknąć kłopotów związanych z zawilgoceniem. Gdy odkryjemy, że problem wilgoci dotyczy naszej inwestycji, powinniśmy jak najszybciej zastosować osuszanie budynków. Choć może nam się wydawać, że czekają nas zbyt duże wydatki, to jednak nie powinniśmy z nich rezygnować. Jeśli w fazie renowacji nie usuniemy źródła przedostawania się wilgoci, możemy mieć w przyszłości poważne problemy z utrzymaniem dobrego stanu technicznego budynku. Największym zmartwieniem mogą okazać się zawilgocone i źle zabezpieczone fundamenty. Nie bez powodu w języku polskim słowo „fundament” używane jest jako synonim trwałości czy stabilności. Osuszanie fundamentów, które uległy zawilgoceniu, oraz ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wilgoci, są gwarancją bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Aby skutecznie chronić budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci, należy zaprojektować hydroizolację, która będzie stanowiła rodzaj szczelnej wanny. Oznacza to, że wszystkie elementy izolacji muszą być ze sobą połączone tak, aby uniemożliwić przenikanie wilgoci do budynku od strony gruntu. Na kompletną hydroizolację składa się zewnętrzna izolacja pionowa przechodząca w izolację cokołu, izolacja pozioma na ławach lub płycie fundamentowej oraz izolacja pozioma pod posadzką. Należy pamiętać o tym, że izolacja pionowa powinna zostać wyprowadzona minimum 30 centymetrów powyżej poziomu gruntu i połączona z poziomą izolacją cokołu, wykonywaną jako izolacja co najmniej średnia.