Profesjonalne odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Odwadnianie przy pomocy zestawu igłofiltrowego to na chwilę obecną jedna z najpopularniejszych metod obniżania poziomu wody gruntowej w terenie podmokłym, gdzie mają być realizowane jakiekolwiek prace budowlane. Musimy tutaj jednak pamiętać, iż realizacja odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów, będzie od nas wymagać odpowiedniego podejścia, wiedzy w tym zakresie, oraz zaopatrzenia się w niezbędne wyposażenie, bez którego realizacja odwadniania w tym zakresie będzie absolutnie niemożliwe. sprawdźmy wobec tego, w jaki sposób podejść do tej kwestii, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom efektywności przeprowadzanych prac, oraz jakiego rodzaju sprzęt będzie nam w tym przypadku absolutnie niezbędny.

Kompletowanie zestawów igłofiltrowych.

Przede wszystkim powinniśmy pozyskać komplet elementów wchodzących w skład zestawu igłofiltrowego, a będą to po kolei:

  • Igłofiltry – czyli rury wykonane z tworzywa PCV, zakończone perforowaniem, pozwalającym na zasysanie wody gruntowej.
  • Kolektory ssące – odpowiednio grubsze rury, do których podłączane są igłofiltry
  • Agregaty pompowe – do których podłączane są kolektory ssące, a których zadaniem jest wytworzenie podciśnienia w całej instalacji, dzięki czemu zasysana z gleby woda będzie odprowadzana na bezpieczną dla pracy odległość.

Powyższe wyszczególnienie sprzętu to tylko oczywiście poglądowe wskazanie podstawowych elementów, bowiem w skład całości wchodzą jeszcze wszelkiego rodzaju łączki i zawory, które pozwalają nam na różnorodne wykorzystywanie instalacji i realizację odwodnień w różnych płaszczyznach. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż sprzęt do odwadniania igłofiltrami jest dość rozległy i wymagać będzie odpowiedniej wiedzy z naszej strony, aby dokonać zakupu właściwych elementów, a co najważniejsze, aby także umiejętnie je wszystkie ze sobą połączyć i zagwarantować sobie możliwość skutecznego odprowadzenia wody gruntowej, utrudniającej realizację prac budowlanych.

Prawidłowy dobór elementów zestawu.

Podstawowym jednak zadaniem w tym przypadku będzie umiejętne dobranie poszczególnych elementów zestawu w zależności od rodzaju realizowanego odwadniania. Trzeba tutaj starannie dobrać średnice samych igłofiltrów, jak również długość kolektorów ssących oraz moc agregatu pompowego, który będzie odpowiedzialny za wytworzenie podcienienia w instalacji, i odprowadzenie wody gruntowej z gleby na bezpieczną odległość. Musimy pamiętać tutaj o tym, iż każdy poszczególny agregat pompowy będzie w stanie obsłużyć określoną ilość igłofiltrów, tak więc podczas projektowania całej instalacji należy mieć na względzie fakt, iż w przypadku większych instalacji trzeba będzie zastosować większą liczbę agregatów pompowych pracujących niezależnie od siebie. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż jest to dość trudne zadanie, niemniej jednak przy odpowiednim podejściu, skompletowanie niezbędnych elementów, oraz ich prawidłowy montaż w miejscu realizacji prac, nie powinno być większym problemem.