Proces wytwarzania brykietu drzewnego.

Brykiet drzewny to na chwilę obecną, obok peletu, jeden z najlepszych i najbardziej ekologicznych materiałów opałowych, które możemy z powodzeniem wykorzystać do ogrzewania naszych domów. Jest on wytwarzany przede wszystkim z wiórów, trocin i różnorodnych zrębków, a więc przede wszystkim z odpadów z produkcji tartacznej i przetwórstwa drzewnego. Można więc powiedzieć, iż nie dość że wytwarzamy ekologiczny materiał opałowy, to jeszcze pozbywamy się jednocześnie odpadów produkcyjnych. Sam proces produkcji brykietu nie należy do nazbyt skomplikowanych, aczkolwiek swoje wymagania ma i należy ich skrupulatnie przestrzegać, aby ostatecznie, finalny produkt, charakteryzował się dobrymi właściwościami oraz parametrami spalania.

Przebieg procesu wytwarzania brykietu.

W pierwszej kolejności, pozyskiwany jest materiał wsadowy, który następnie poddawany jest segregacji ze względu na jakość drewna. Cenne są tutaj przede wszystkim wióry pochodzące z jednego gatunku drewna, bowiem można z nich wytwarzać brykiet o bardzo precyzyjnie określonych parametrach technologicznych. W przypadku niemożliwości takiej segregacji, dzielony jest na materiał z drzew liściastych i iglastych. Jest to dość istotne, bowiem drewno iglaste charakteryzuje się większą zawartością żywicy i wytworzony z niego brykiet będzie lepiej się trzymał całości, ale też będzie bardziej dymił i wytwarzał więcej sadzy w procesie spalania.

Suszenie materiału do produkcji brykietu

Pozyskany materiał wsadowy, czyli wspomniany wióry i trociny, po segregacji poddawane są dosuszaniu. Proces ten prowadzony jest do czasu uzyskania maksymalnie 8% zawartości wilgoci. Oczywiście im będzie ta zawartość niższa, tym lepiej, niemniej jednak przy 8% można już przystąpić do produkcji. Tak restrykcyjne wymagania powodowane są samym procesem produkcji o czym szerzej w następnym akapicie.

Wytwarzanie brykietu drzewnego.

Na tym etapie, odpowiednie maszyny czyli w tym przypadku brykieciarki będą zajmować się przetwarzaniem materiału wsadowego w brykiet drzewny. Dzieje się to poprzez ciśnieniowe prasowanie wiórów i trocin w wysokiej temperaturze. W trakcie ich prasowania wyciskana jest z nich żywica i to ona stanowi tutaj lepiszcze, utrzymujące brykiet w jednej całości. Tutaj też od razu można wspomnieć o kwestii restrykcyjnych wymagań w zakresie wilgotności materiału wsadowego. Otóż zbyt duża zawartość wilgoci będzie się objawiać nadmierną ilością wody w procesie formowania brykietów, a to z kolei przekładać się będzie na znaczne osłabienie wiązań brykietu. Dlatego też, ab osiągnąć stabilną formę kostek brykietu, wióry i trociny do produkcji powinny być dostarczone jak najbardziej suche.

Magazynowanie brykietu.

Ostatnim etapem jest magazynowanie brykietu, które należy prowadzić w szczelnych, izolowanych i wentylowanych pomieszczeniach. jest to dość ważne, bowiem dzięki temu możliwe będzie dodatkowe osuszenie brykietu, a to jak wiadomo będzie korzystnie wpływać na jego wartość opałową. Im bardziej suchy brykiet drzewny będzie, tym lepsze efekty osiągniemy w procesie jego spalania. Poza tym, spalanie zbyt wilgotnego brykietu będzie prowadzić do wydzielania się wody w toku spalania, a co za tym idzie, także do powstawania korozji na metalowych elementach kotła. Jednym słowem podstawą bezpiecznego i efektywnego spalania brykietu będzie jak najmniejszy poziom jego wilgotności.