Obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego.

Od kilkunastu lat obowiązuje Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). zgodnie z jej zapisami rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni upraw przekraczającej 1 ha, oraz opłacający w całości lub części podatek rolny, są obowiązani do wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego. Warto tutaj jednak przyjrzeć się zapisom ustawy, aby określić, które ubezpieczenia będą tutaj obowiązkowe, bowiem okazuje się, iż mamy do czynienia jedynie z dwoma ubezpieczeniami, które zawarte są w ustawie.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia rolników.

Wspomnieliśmy, iż ustawa przewiduje tylko dwa typy ubezpieczeń, które będą obowiązkowe w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej jednego hektara. Jest to w pewnym sensie prawdziwe, bowiem mamy jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe ubezpieczenia, które jednak będą objęte odrębnymi przepisami prawnymi.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników zgodnie z ustawą przewiduje wykupienie:

  • Polisy OC rolnika – jest to ubezpieczenie, w ramach którego rolnik może liczyć na wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, które ucierpiały bezpośrednio w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  • Polisy ubezpieczenia gospodarstwa rolnego – jest to ubezpieczenie zabudowań rolniczych, na wypadek zdarzeń takich jak powódź, pożar, gradobicie, czy też wichury. W wyniku tych zdarzeń może dojść do poważnych zniszczeń, które każdy rolnik będzie musiał naprawić. Bez ubezpieczenia byłoby to znacznie utrudnionym zadaniem.

Dodatkowe obowiązkowe ubezpieczenia rolne, określone w odrębnych przepisach:

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – obejmuje wszystkie pojazdy rolne i zapewnia wypłatę odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z udziałem maszyn rolnych.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych i trzody chlewnej – dotyczy tylko tych rolników którzy pobierają dopłaty bezpośrednie. W ramach tego obowiązkowego ubezpieczenia należy wykupić polisę obejmująca co najmniej 50% upraw i trzody chlewnej.

Gdzie wykupić polisy ubezpieczenia rolniczego?

Oczywiście każdy rolnik będzie się tutaj borykać z problemem wyboru odpowiedniej ubezpieczalni. Niemniej jednak zawsze każdy z nich może skorzystać z wsparcia agencji doradztwa ubezpieczeniowego lub popularnych porównywarek ubezpieczeniowych. Jedną z porównywarek będzie tutaj moja polisa, którą można znaleźć pod adresem internetowym mojapolisa.net.pl. obydwa rozwiązania będą tutaj bardzo dobre i korzystne, bowiem pozwolą każdego rolnikowi dobrać polisę spełniającą jego oczekiwania, dopasowaną do konkretnego profilu działalności, a ten jak wiemy w przypadku każdego gospodarstwa rolnego będzie nieco inny.