Porady dotyczące tłumaczenia artykułów naukowych przez tłumacza medycznego online

kompetentny tłumacz medyczny

W skrócie chciałbym przybliżyć temat tłumaczenia artykułów naukowych, szczególnie z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.

Tłumaczenie akronimów w tekstach medycznych

Tłumaczenia publikacji medycznych wykorzystują regułę, iż jeśli pierwszy raz w tekście głównym (po abstrakcie) wprowadzamy dany akronim, to zwykle rozwijamy go, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), a w dalszych częściach pracy stosujemy już tylko wersję skróconą – skrótowiec NLPZ. W języku angielskim odpowiednik jest inny, tj. non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – l. mn. oznaczana jest małą literą „s”, a kompetentny tłumacz medyczny online powinien bezwzględnie o tym pamiętać, by automatycznie nie przepisywać akronimu w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski, tylko najpierw sprawdzić, czy istnieje polski odpowiednik, gdyż nie wszystkie angielskie akronimy mają uniwersalne zastosowanie w literaturze światowej. I tak przykładowo angielski skrótowiec ESR (erythrocyte sedimentation rate – szybkość opadania krwinek czerwonych) na język polski tłumaczy się jako OB (odczyn Biernackiego). Z kolei CRP (C-reactive protein, białko C-reaktywne, kolejny wskaźnik stanów zapalnych), WBC (white blood cells – leukocyty), RBC (red blood cells – erytrocyty) są wspólnymi akronimami dla obydwu języków. Oczywiście nasz język zapożyczył je z języka angielskiego, który z kolei zapożyczył całe mnóstwo terminów medycznych z łaciny.

Tłumaczenie artykułów i innych publikacji naukowych

Bibliografii, czyli spisu pozycji literaturowych w tłumaczeniach artykułów naukowych, np. publikacji medycznych z angielskiego na polski zwykle nie przekłada się, gdyż są to oryginalne tytuły, które można odnaleźć w odpowiednich bazach danych na podstawie anglojęzycznych wersji tytułu. Medyczne artykuły przeglądowe (podsumowujące dorobek badań innych naukowców, prace nieeksperymentalne) z logicznych przyczyn nie zawierają części „Materiały i metody” oraz „Wyniki” ze statystycznym opracowaniem, więc są łatwiejsze do tłumaczenia. Z kolei tłumaczenie specjalistycznych książek medycznych wymaga najwyższego kunsztu i nierzadko konsultacji z lekarzami klinicystami, będącymi pracownikami naukowymi z tytułem minimum doktora nauk medycznych.

Angielski jako oficjalny język nauki

Z doświadczeń biura tłumaczeń specjalizującego się w dziedzinie medycyny wynika, iż tłumaczenia artykułów i książek medycznych przez tłumacza medycznego online zazwyczaj dotyczą języka angielskiego, gdyż jest to uniwersalny język nauki. Na drugim miejscu pod względem popularności tłumaczonych prac medycznych plasuje się język niemiecki i – z rzadka – j. francuski, ewentualnie j. hiszpański i portugalski. Pozostałe języki mają marginalne znaczenie w świecie publikacji medycznych, przynajmniej na skalę europejską.