Kim jest tłumacz chemiczny kart charakterystyki MSDS

naczynia-laboratoryjne-kolba-zlewka-menzurka-kolorowe-ciecze

Profesjonalne tłumaczenia tekstów chemicznych najczęściej wykonują tłumacze po studiach na kierunkach chemicznych, absolwenci uniwersytetów, w tym uniwersytetów technicznych. Artykuł ten ma przybliżyć warsztat pracy tłumacza chemicznego.

Kto kryje się za tłumaczeniem karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS, SDS) jest potrzebna w celu rejestracji produktu, który ma zostać wprowadzony na rynek w danym kraju, zawierającego w swym składzie niebezpieczną dla zdrowia i życia substancję chemiczną lub większą ilość toksycznych związków chemicznych. Zawiera ona wyniki badań laboratoryjnych oraz polowych na zwierzętach, np. pszczołach czy królikach, najczęściej z podaniem wartości toksyczności ostrej, toksyczności przewlekłej oraz dawki letalnej LD50. Tłumaczeniem karty charakterystyki powinien zająć się chemik, np. tłumacz chemiczny z Best Text, który biegle włada językiem polskim oraz drugim językiem, w zakresie którego wykonuje tłumaczenie (najczęściej angielskim, niemieckim bądź włoskim). Chemik ten powinien ponadto znać przepisy prawne, które obowiązują w danym kraju w zakresie rejestracji chemicznych produktów niebezpiecznych, aby ponadto dostosować brzmienie karty MSDS do regulacji prawnych na obszarze danego państwa, np. Polski. Taki tłumacz chemiczny prawie zawsze posiada tytuł naukowy magistra chemii lub doktora inżyniera (dr. inż.) chemii.

nauczyciele-chemii-naukowcy-tlumaczenie-karty-charakterystyki

Czy biochemik też może być tłumaczem chemicznym?

Biochemik, np. magister biotechnologii ze specjalizacją w zakresie biochemii z biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text, również z powodzeniem może zostać tłumaczem tekstów chemicznych, szczególnie zaś tych dotyczących chemii organicznej. Chemia organiczna to chemia związków węgla czterowartościowego, a biochemik zna się na reakcjach chemicznych zachodzących w organizmach żywych, które aż w 18% zbudowane są z węgla (C). Poza tym biochemik w czasie studiów obowiązkowo musiał zdać egzamin z chemii organicznej, toteż z pewnością powinien okazać się kompetentnym tłumaczem chemicznym. Treści z zakresu chemii organicznej bliższe są biochemikowi niż teksty odsłaniające arkana chemii nieorganicznej.

naczynia-laboratoryjne-kolba-zlewka-menzurka-tlumacz-chemiczny