Geowłóknina typu TS.

Geowłóknina typu TS to jeden z rodzajów geowłóknin, które są obecnie coraz szerzej wykorzystywane w branży budowlanej. Ten materiał znajduje raczej zastosowanie w obszarach budownictwa mieszkaniowego, a zdecydowanie rzadziej w budownictwie inżynieryjnym. Warto więc przyjrzeć się, jakie korzyści niesie za sobą geowłóknina typu TS. Może się bowiem okazać, iż jej zastosowanie podczas budowy swojego domu jednorodzinnego przyniesie nam konkretne korzyści, dla których warto ponieść nieco dodatkowych kosztów.

Gdzie wykorzystywana jest geowłóknina typu TS?

Tak jak już o tym wspomnieliśmy we wstępnie, geowłóknina typu TS, jest wykorzystywana głównie w pracach związanych z budownictwem jednorodzinnym. Najczęstsze obszary jej zastosowania przedstawiają się następująco:

  • Drenaż dookoła budynku – dzięki zastosowaniu geowłókniny TS, żwir, w którym zatopiona jest rura drenażowa, nie ulega zamulaniu. Geowłóknina typu TS, zapewnia bowiem doskonały poziom przepuszczania wody z jednoczesnym zatrzymywaniem drobnych frakcji gruntu. Drenaż jest dzięki temu bardziej trwały i zapewnia lepszy poziom odprowadzania wody gruntowej.
  • Droga dojazdowa do garażu – w tym przypadku geowłóknina typu TS, stosowana jest ze względu na doskonałe właściwości separacyjne. Pozwala nam na skuteczne odseparowanie od siebie warstw podbudowy, dzięki czemu nie ulegają one mieszaniu się. To z kolei zapewnia dłuższe utrzymywanie prostej i płaskiej nawierzchni z kostki brukowej.
  • Tarasy ogrodowe – dzięki wykorzystaniu geowłókniny w tym przypadku, możemy skutecznie zabezpieczyć piasek z podbudowy, przed jego wypłukiwaniem przez opady atmosferyczne. Dzięki czemu nawierzchnia tarasu pozostaje długookresowo płaska.
  • Baseny ogrodowe i oczka wodne – geowłóknina typu TS, sprawdza się także jako warstwa ochronna dla folii basenowej podczas budowy basenów ogrodowych czy też oczek wodnych. Dzięki jej zastosowaniu, folia dłużej pozostaje nieuszkodzona, co w tym przypadku jest szalenie istotne ze względu na trwałość całej konstrukcji.

Widzimy więc, iż zastosowanie geowłókniny TS jest w tym przypadku bardzo szerokie i zróżnicowane. W każdym jednak razie pozwala nam podnieść standard i trwałość wykończenia obejścia domu, jak również ogrodu. Jest to więc materiał o bardzo korzystnym wpływie na budownictwo jednorodzinne.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż geowłóknina typu TS, zapewniając nam tak wyraźne korzyści w budownictwie jednorodzinnym, słusznie staje się ostatnio jednym z bardziej popularnych materiałów geosyntetycznych. Słusznie, coraz większa ilość inwestorów decyduje się na jej zastosowanie podczas budowy swojego domu jednorodzinnego. Pozwala to bowiem konkretnie podnieść jakość wykończenia obejścia domu i ogrodu. Wszystkie konstrukcje ogrodowe będą trwalsze i bardziej odporne na obciążenia eksploatacyjne a to oczywiście, przekłada się w przyszłości na konkretne oszczędności.