Czysta atmosfera robocza w lakiernictwie.

Odpowiednio czysta atmosfera robocza w lakiernictwie odgrywa szalenie istotną rolę ze względu na jakość realizowanych prac. Wynika to z faktu tego, iż wszelkie zanieczyszczenia, unoszące się w warsztacie, a w szczególności w strefie nakładania lakieru, mogą mieszać się z mgiełka lakierniczą. W wyniku tego, będą też osiadać na lakierowanych elementach, stając się tym samym częścią powłoki lakierniczej. Taka sytuacja ze względów jakościowych jest niedopuszczalna. Musimy więc zadbać o to, aby czysta atmosfera robocza, panowała w warsztacie przez cały czas.

Dlaczego czysta atmosfera robocza w lakiernictwie jest tak istotna?

Tak jak już powiedzieliśmy we wstępie, zanieczyszczenia lotne, mogą mieszać się z mgiełką lakierniczą i razem z nią osiadać na lakierowanych przedmiotach. Tak wykonane powłoki lakiernicze są wadliwe od samego początku. Prowadzi to do obniżenia ich parametrów jakościowych. Przede wszystkim stają się mniej estetyczne, a w tym przypadku, estetyka odgrywa przecież bardzo istotną rolę. Poza tym, zanieczyszczenia wchodzące w skład powłoki lakierniczej, osłabiają jest odporność na uszkodzenia, czy też odporność na ekspozycję na warunki atmosferyczna. Po prostu takie powłoki lakiernicze, będą szybciej się zużywać i łuszczyć wskutek silnej ekspozycji na przykład na promienie słoneczne.

Jednym słowem czysta atmosfera robocza w lakiernictwie, jest podstawowym warunkiem, jaki należy osiągnąć, aby zagwarantować wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Jak osiągnąć czystą atmosferę roboczą?

Czysta atmosfera robocza w lakiernictwie, może być osiągnięta jedynie poprzez staranną filtrację powietrza. Zarówno powietrza, które jest wtłaczane do warsztatu z zewnątrz, jak i powietrza, już znajdującego się w warsztacie. W tych założeniach wyróżniamy dwa rodzaje zanieczyszczeń i sposoby radzenia sobie z nimi a są to:

  • Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego – czyli wszystkie zanieczyszczenia pojawiające się w warsztacie, wraz z wtłaczanym do niego powietrzem poprzez system wentylacji. Aby się ich pozbyć, należy zastosować odpowiedni, lakierniczy filtr kieszeniowy, montowany na kanałach wlotowych powietrza w systemie wentylacji.
  • Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego – czyli wszystkie zanieczyszczenia powstające w wyniku erozji wewnętrznego wyposażenia. Drewno, stal, beton – wszystkie te elementy ulegają erozji i powodują powstawanie zanieczyszczeń lotnych. Aby je przechwytywać musimy zastosować filtry naścienne, podłogowe oraz sufitowe, które będą przechwytywać unoszące się zanieczyszczenia i skutecznie wiązać je w swojej wewnętrznej strukturze.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż czysta atmosfera robocza w lakiernictwie odgrywa najważniejszą rolę w kwestii jakości realizowanych prac. Jakiekolwiek zanieczyszczenia, które przedostaną się do strefy nakładania lakieru, będą automatycznie prowadzić do obniżenia jakości realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, za wszelką cenę, należy zminimalizować ich pojawianie się wewnątrz warsztatu.