Filtracja powietrza dla potrzeb lakiernictwa.

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych czynników wpływających na jakość realizowanych prac w lakiernictwie, jest bez wątpienia utrzymanie odpowiednio czystej atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach warsztatowych. Chodzi tutaj głównie o bieżące przechwytywanie zanieczyszczeń zewnętrznych, dostających się do wnętrza wraz z wtłaczanym powietrzem, ale także o wychwytywanie zanieczyszczeń powstających wewnątrz obiektu. Dlatego też kluczową sprawą będzie inwestycja w odpowiednie systemy filtracji powietrza, zarówno tego, doprowadzanego z zewnątrz, jak i powietrza już znajdującego się wewnątrz, w którym także będą pojawiać się zanieczyszczenia.

Wpływ zanieczyszczeń na proces lakierniczy.

Aby dokładnie zrozumieć dlaczego minimalizacja zanieczyszczeń unoszących się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, jest tak ważna, trzeba będzie przyjrzeć się jaki wpływ będą owe zanieczyszczenia wywierać na proces lakierniczy. Samo nakładanie lakieru na malowane elementy będzie wyglądać tak, iż strumień sprężonego powietrza miesza się z lakierem i w postaci mgiełki lakierniczej, wyrzucany jest z pistoletu lakierniczego pod wysokim ciśnienie w kierunku malowanych powierzchni. Na tym etapie mamy do czynienia z największym zagrożeniem, bowiem mgiełka lakiernicza, przez osadzeniem na powierzchni malowanej, może mieszać się z lotnymi zanieczyszczeniami (pył, kurz), i w efekcie razem z nimi osiadać na malowanej powierzchni. Skutkiem tego nie będzie ona idealnie gładka, a jej struktura stanie się mniej wytrzymała na różnorodne uszkodzenia. Po prostu warstwa lakieru będzie mniej trwała. Dlatego też, kluczową kwestią będzie inwestycja w odpowiednie systemy oczyszczania powietrza, czyli przede wszystkim niezbędne filtry.

Niezbędne filtry w warsztatach lakierniczych.

W związku z zagrożeniem przytoczonym powyżej, okazuje się, iż najlepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w odpowiednie systemy filtracji powietrza. Do wyboru mamy trzy rozwiązania a będą to:

  • filtry kieszeniowe do zespołów nawiewno-wywiewnych – gwarantujące przechwytywanie zewnętrznych zanieczyszczeniach pochodzenia atmosferycznego.
  • Filtry podłogowe, sufitowe i naścienne – ich zadaniem jest przechwytywanie wszelkich zanieczyszczeń unoszących się wewnątrz pomieszczeń warsztatowych, powstających w ich wnętrzu. Filtry te będą także przechwytywać mgiełką lakierniczą.
  • filtr podłogowy do kabiny lakierniczej – gwarantujący wchłonięcie wszystkich lotnych, osiadających zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczenia kabiny lakierniczej. Tutaj bardzo ważną kwestią jest także filtracja powietrza doprowadzanego do wnętrza kabiny.

Połączenie tych trzech rozwiązań, z całą pewnością pozwoli osiągnąć nam wysoki poziom czystości atmosfery roboczej w procesie lakierniczym, co będzie przekładać się na wysoką jakość realizowanych usług.