Filtracja atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierniczych

Utrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery w pomieszczeniach lakierniczych to kwestia niezwykle istotna wpływająca nie tylko na komfort pracy, ale także na jakość jej efektów. dlatego też w prowadzeniu lakierni przemysłowych czy też nawet małych warsztatów lakierniczych bardzo istotnym elementem będzie filtracja powietrza przy pomocy wszelkich dostępnych metod. Chodzi tutaj głównie o to, aby skutecznie przechwytywać wszelkie, pojawiające się wewnątrz zanieczyszczenia, mogące wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac oraz na sam komfort pracy. Zobaczmy jakie metody możemy wykorzystać aby osiągnąć odpowiedni poziom czystości atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych.

Instalacja wentylacyjna.

Jednym z podstawowych działań mających na celu zagwarantowanie nam wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych będzie zainstalowanie odpowiedniej wentylacji. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie odpowiedniego zespołu nawiewno wywiewnego, wyposażonego w filtry, które będą przechwytywać zanieczyszczenia przedostające się z zewnątrz do środka, ale także i te, które będą chciały wydostać się na zewnątrz. Przy czym w tym drugim kierunku należy zastosować filtry do przechwytywania lotnych zanieczyszczeń chemicznych, które pojawiają się w pomieszczeniach lakierni w trakcie realizacji prac lakierniczych. Generalnie rzecz ujmując, instalacja wentylacyjne o odpowiedniej wymianie powietrza stanowi tutaj podstawę utrzymania czystej atmosfery wewnętrznej, wobec czego jej montaż powinien być pierwszym i najważniejszym krokiem w takich przypadkach.

Filtry sufitowe, naścienne oraz podłogowe.

Dodatkowym sposobem na eliminowanie zanieczyszczeń jest zastosowanie filtrów naściennych, sufitowych oraz podłogowych. Pozwalają one na przechwytywanie wszystkich typów lotnych zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. Mgiełka lakiernicza unosząc się do góry, pochłania cząstki zanieczyszczeń i kurzu i w przypadku tych lżejszych, kieruje się ku górze, gdzie zostają przechwycone przez filtry sufitowe. Niektóre zanieczyszczenia wraz z mgiełką lakierniczą kierują się w boki pod wpływem wewnętrznych ruchów powietrza, a co za tym idzie, zostają przechwycone przez filtry naścienne. Cięższe z kolei cząstki opadają na podłogę, gdzie zostają przechwycone przez filtry podłogowe.

Dzięki zastosowanie tego typu dodatkowej filtracji wewnętrznej, wszystkie pojawiające się tam zanieczyszczenia oraz mgiełka lakiernicza mogą zostać przechwycone w filtrach, które zostają następnie poddane procesowi utylizacji. Pozostałe zaś zanieczyszczenia które nie zostaną przechwycone przez filtry sufitowe, naścienne i podłogowe, trafia do systemu wentylacji, który już ich nie przepuści, wychwytując pozostałości zanieczyszczeń i oddaje na zewnątrz czyste powietrze.