Detekcja wodoru, jako zabezpieczenie w procesie ładowania baterii kwasowo-ołowiowych.

Bezpieczeństwo w procesie ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Jednym z najważniejszych jest odpowiednia detekcja wodoru, bowiem w procesie ładowania baterii, właśnie ten gaz jest wydzielany najczęściej. Stwarza to poważne zagrożenia, bowiem musimy pamiętać, iż wodór jest gazem łatwopalnym, a połączeniu z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. W związku z tym też, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki prowadzące do zabezpieczenia się przed tego typu zagrożeniami. To zaś najlepiej osiągnąć poprzez przygotowanie odrębnego pomieszczenia akumulatorowni, która będzie wyposażona w niezbędne systemy zabezpieczające.

Przygotowanie pomieszczenie akumulatorowni.

Samo pomieszczenie akumulatorowni powinno być całkowicie odizolowane od otoczenia, aby ewentualnie wydzielający się wodór, nie przedostawał się gdziekolwiek indziej. Tutaj zaś, w pomieszczeniu akumulatorowni podstawową rolę będzie odgrywać detekcja wodoru, czyli specjalny system, którego zadaniem jest wychwycenie nadmiernego, niebezpiecznego stężenia wodoru i automatycznego jego usuwania poprzez uruchomienie sytemu wentylacji. W tym samym czasie powinno nastąpić wyłączenie urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, jak również odcięcie zasilania elektrycznego od wszystkich wewnętrznych instalacji. Dzięki temu też, można skutecznie zminimalizować wszelkie zagrożenia związane z wydzielaniem się wodoru i nie dopuścić do sytuacji pożarowej czy też wybuchowej. Kluczowe jest jednak to, aby pomieszczenie było precyzyjnie i dokładnie odizolowane od otoczenia, oraz sprawnie działające wentylacja i detekcja wodoru. Oczywiście wiąże się to z koniecznością sporych inwestycji na zakładzie, niemniej jednak bez tych inwestycji, będziemy mieć do czynienia z poważnym zagrożeniem pożarowym oraz wybuchowym.

Dodatkowe wyposażenie akumulatorowni.

Oczywiście detekcja wodoru będzie tutaj najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa, niemniej jednak także dodatkowe wyposażenie akumulatorowni może przyczynić się do minimalizacji zagrożeń. Głównie chodzi o to, aby podłoga i ściany akumulatorowni były wykonane z materiału kwasoodpornego, co pozwoli nawet w przypadku wycieku kwasu siarkowego na jego neutralizację a nie wsiąknięcie w podłogę. Poza tym warto także wyposażyć akumulatorownię w specjalne wózki na akumulatory, co usprawni proces ich załadunku i rozładunku z wózków widłowych. Wózki na akumulatory będą także wyposażone w wanny ze stali kwasoodpornej, co będzie kolejnym zabezpieczeniem przed ewentualnym wyciekiem kwasu. Trzeba także zadbać o dopływ bieżącej wody do pomieszczenia, jak również o instalację oświetlenia, która będzie charakteryzować się brakiem iskrzenia.

Generalnie wyposażenie akumulatorowni będzie także przyczyniać się do podniesienia poziomu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami w tym przypadku. Warto o tym pamiętać i stosować się do wszystkich wytycznych w tym zakresie, które aktualnie są najbardziej obowiązujące.