Zastosowanie sprzęgieł i przekładni w przemyśle

W halach produkcyjnych dużych przedsiębiorstw pracuje wiele skomplikowanych maszyn. Ich napęd realizowany jest w rozmaity sposób, z wykorzystaniem różnych przekładni, sprzęgieł, silników i innej infrastruktury. Sprawne działanie wszystkich części tego wielkiego organizmu jest niezbędne, by produkcja szła szybko i zgodnie z wytycznymi.

Jednym z najważniejszych elementów na drodze z silnika do napędzanej maszyny są sprzęgła, bo to dzięki nim możliwe jest płynne załączanie i rozłączanie napędu. Jest to ważne, ponieważ duże urządzenia produkcyjne posiadają wiele ruchomych części wewnątrz i przy rozruchu przedstawiają ogromne opory wewnętrzne. Takie maszyny napędzane są zazwyczaj silnikiem elektrycznym, którego charakterystyka techniczna uniemożliwia płynny start bez użycia sprzęgła. Pobierany prąd byłby tak duży, a wydzielane ciepło tak znaczne, że uszkodzeniu uległyby albo zabezpieczenia elektryczne, albo sam silnik. Można jednak łatwo rozwiązań ten problem poprzez zastosowanie sprzęgła. Pozwoli ono osiągnąć silnikowi odpowiednie obroty, a następnie płynnie załączy napęd do maszyny, powodując łagodne rozpędzenie wszystkich napędzanych elementów. Dzięki temu wzrasta żywotność silników oraz samych maszyn produkcyjnych stosowanych w przedsiębiorstwie.

mechanik1

Sterowanie sprzęgłami może być ręczne lub automatyczne. Oczywiście ten drugi sposób jest o wiele lepszy, ponieważ umożliwia bardziej płynną pracę mechanizmu. Popularnym urządzeniem kontrolującym działanie sprzęgieł jest urządzenie Servo-Flex. Jego działanie polega na zastosowaniu serwomechanizmu, który po podaniu odpowiednich impulsów elektrycznych powoduje wysunięcie części ruchomej, która aktywuje sprzęgło. Przypomina on nieco swoją budową i sposobem pracy silnik krokowy.

To jednak nie wszystko, pomiędzy silnikiem a urządzeniem odbiorczym należy jeszcze zastosować przekładnie, które powodują zmianę wartości momentu obrotowego i mocy na wałku napędowym maszyny, dzięki czemu możemy stosować szerszą gamę silników do jej napędu. Szczególnym rodzajem tego typu urządzeń są przekładnie ślimakowe. Dzięki nim możemy nie tylko zmienić charakterystykę siły napędowej, ale również jej kierunek. Przekładnie te stosuje się w miejscach trudno dostępnych, gdzie umiejscowienie silnika względem napędzanego urządzenia nie znajduje się w linii prostej. Urządzenia te znajdują również zastosowanie wewnątrz pewnych maszyn produkcyjnych, znacznie zmniejszając ich rozmiary i gabaryty. Warto jednak pamiętać że generują one straty z powodu dużego tarcia wewnętrznego, oraz muszą być stale smarowane odpowiednim olejem.