Zastosowanie maty antyerozyjnej w branży budowlanej.

Erozja gleb jest bardzo poważnym zagrożeniem dla wszelkiego rodzaju nowych konstrukcji budowlanych, takich jak drogi, autostrady czy też linie kolejowe. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż wzdłuż nich często wykonywane są nasypy ziemne, a czasami wręcz powstają dość strome zbocza kamienne, czy tez urwiska. Kluczowym będzie ich prawidłowe zabezpieczenie przed erozją, zanim dojdzie do ukorzenienia się naturalnej roślinności. Ta, będzie najlepszym zabezpieczeniem. Niemniej jednak do czasu jej wzrostu niezbędne będzie zastosowanie maty antyerozyjnej. Tego typu maty występują w kilku różnych wariantach i stanowią bardzo popularne rozwiązanie, wykorzystywane w tym zakresie.

Rodzaje mat antyerozyjnych.

Przede wszystkim, warto sobie powiedzieć nieco więcej na temat poszczególnych mat antyerozyjnych. Obecnie, najpopularniejszymi są trzy ich typy, a będą to, maty polymat, maty kokosowe oraz biowłókniny. Zastosowanie maty antyerozyjnej danego rodzaju zależne jest przede wszystkim od konkretnych warunków oraz wymagań w zakresie zatrzymania warstwy humusu przed jej wypłukaniem.

  • Polymat – to maty antyerozyjne wykonane ze wzmocnionych włókien polipropylenowych. Mogą powstawać z materiałów pozyskiwanych w procesie recyklingu zużytych opakowań plastikowych. Są łatwe do wbudowania, jak również wykazują silną odporność na czynniki chemiczne oraz fizyczne i biologiczne. Są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, skutkiem czego mogą być stosowane w miejscach narażonych na kontakt z wodą pitną (poza matami powstałymi w procesie recyklingu zużytych opakowań plastikowych).
  • Mata kokosowa – biodegradowalna mata wykonana z naturalnych włókien kokosowych. Zapewnia przytrzymanie warstwy humusu do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności, po czym ulega rozkładowi w glebie stanowiąc jednocześnie doskonały nawóz dla wzrastającej jeszcze roślinności. Zastosowanie maty antyerozyjnej z włókien kokosowych jest bardzo popularne wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność krótkookresowego zatrzymywania procesów erozyjnych.
  • Biowłókniny – to specjalne maty wykonane z odpadów bawełnianych, które dodatkowo już na starcie są wstępnie wysiane nasionami traw i roślin. Dzięki temu, wystarczy ja wbudować w grunt i przykryć cienką warstwą humusu

Jak szerokie jest zastosowanie mat antyerozyjnych?

Okazuje się, iż obecnie, zastosowanie maty antyerozyjnej jest wyjątkowo popularne. Przede wszystkim w budownictwie drogowym. Stosuje się je tam głównie do wzmacniania i zabezpieczania przed erozją ostrych nasypów wzdłuż róg. Ogólnie rzecz biorąc wzmacnianie podłoża matą przeciwerozyjną to rozwiązanie bardzo korzystne w wielu innych przypadkach. Możemy dzięki temu rozwiązaniu wzmacniać brzegi rzek, jezior. Możemy zabezpieczać strome nasypy i urwiska. Możemy także zabezpieczyć wały przeciwpowodziowe, zanim faktycznie pokaże się na nich naturalna roślinność i dojdzie jej wymaganego ukorzenienia się. Jednym słowem zastosowanie maty antyerozyjnej jest bardzo popularnym rozwiązaniem w wielu przypadkach w profesjonalnym budownictwie inżynieryjnym.