Utwardzanie klejów w przemyśle.

Obecnie, utwardzanie klejów i spoin klejowych, promieniowaniem UV, charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem popularności. Jest to bowiem technologia zapewniająca wysoki poziom efektywności i znaczne skrócenie czasu, niezbędnego do prawidłowego utwardzenia spoiny klejowej. Wykonana w ten sposób spoina klejowa, zachowuje swoje dobre parametry techniczne, toteż możliwe jest jej wykorzystywanie na bardzo szeroką skalę. Trzeba tutaj więc powiedzieć, iż utwardzanie klejów przy pomocy promieniowania UV, jest technologią niesamowicie korzystną, przede wszystkim ze względu na liczne korzyści, jakie wnosi do każdego procesu technologicznego.

Co nam daje utwardzanie klejów z zastosowaniem promieniowania UV?

Jest to oczywiście technologia stosunkowo młoda, niemniej jednak już bardzo popularna w wielu branżach. Wynika to głównie ze względu na liczne korzyści, jakie możemy dzięki temu osiągnąć. Do najważniejszych korzyści, będziemy w tym przypadku zaliczać:

  • Krótki czas utwardzania spoiny klejowej – poprzez zastosowanie odpowiednich klejów i lamp UV, utwardzanie klejów może zostać skrócone do nawet kilkunastu sekund.
  • Niski koszt – utwardzenie jednej spoiny jest relatywnie bardzo tanie.
  • Dobre parametry techniczne – utwardzanie klejów promieniowaniem UV, nie pociąga za sobą żadnych strat jakościowych spoin klejowych. Charakteryzują się one tak samo dobrym parametrami technicznymi, jak spoiny klejowe utwardzane w sposób naturalny.
  • Szeroki zakres zastosowania – utwardzanie klejów przy pomocy promieniowania UV, można zastosować w wielu branżach. Najczęściej jest to jednak technologia wykorzystywana w elektronice, elektrotechnice, motoryzacji, a także w produkcji sprzętu medycznego i optycznego.

Mamy więc do czynienia z konkretnymi korzyściami, dzięki którym, technologia utwardzania spoin klejowych z wykorzystanie promieniowania UV jest bardzo popularna.

Wdrożenie technologii na produkcji.

Aby jednak utwardzanie klejów promieniowaniem UV było w ogóle możliwe, niezbędne będzie poczynienie pewnych inwestycji. Kluczowe jest to, aby zastosować odpowiednio dobrane urządzenia UV, które pozwolą na utwardzanie spoiny w danych warunkach. Mamy jednak do wyboru bardzo zróżnicowane lampy przemysłowe i systemy UV, które można dostosować do praktycznie każdych warunków produkcyjnych. Możemy przygotować urządzenia UV, do utwardzania pojedynczych spoin, jak i duże piece UV, które będą utwardzać wiele elementów jednocześnie. Wszystko będzie uzależnione od potrzeb danego procesu produkcyjnego.

Podsumowanie.

Należy więc podkreślić, że utwardzanie spoin przy zastosowaniu promieniowania UV to technologia wnosząca wiele korzyści do wszelkich procesów produkcyjnych. Przede wszystkim, pozwala znacznie zredukować czas, niezbędny do przeprowadzenia procesu utwardzania spoiny. Jednocześnie jest to rozwiązanie zapewniające dobry poziom jakości utwardzanych spoin i ich niski koszt. Można więc powiedzieć, iż utwardzanie klejów tą technologią będzie w najbliższym czasie, zyskiwać coraz więcej zastosowań.