Tłumacz przysięgły, tłumaczenia pisemne – doświadczone biuro tłumaczeń

tłumaczenia pisemne

Tłumacz przysięgły jest to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniem różnego rodzaju dokumentów. Wśród najważniejszych z nich można wyróżnić dokumenty sądowe, procesowe, urzędowe. Tłumacz może poświadczyć również tłumaczenia wykonane przez inną osobę.
Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia dla osób prywatnych jak również dla organów państwowych, takich jak policja, sąd, prokuratura.


Wśród popularnych tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza są tłumaczenia uwierzytelnione. Wśród dokumentów, które można zaliczyć do tej grupy należą między innymi akty urodzenia, akty małżeństwa, odpisy, tłumaczenia umów.
Aby rozpocząć pracę jako tłumacz przysięgły na terenie naszego kraju należy spełnić kilka istotnych warunków. Należy posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, zna język polski, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła studia wyższe, nie była karana za umyślne przestępstwa, zdała egzamin poświadczający umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy.
Po spełnienie powyższych warunków tłumacz przysięgły uzyskuje prawo do wykonywania zawodu i jest wpisywany na listę tłumaczy mogących pracować w tym zawodzie.

Tłumaczenia pisemne i ustne

Aby zostać wpisanym pracownikiem na listę tłumaczy, którzy mogą pracować w swoim zawodzie, należy spełnić wszystkie wymienione wyżej warunki. Tak przygotowany tłumacz jest w stanie z pełną precyzją wykonywać swój zawód, oczywiście dokładając wszelkich starań, aby tłumaczony tekst odzwierciedlał istotę rzeczy. Takie tłumaczenia profesjonalne oddające powagę sytuacji prowadzi biuro tłumaczeń Advance, które sowim doświadczeniem (działa od 2003 roku) wiedzie prym w tłumaczeniach dla firm i instytucji.