Systemy drenażowe w nowoczesnym budownictwie.

systemy drenażowe

Branża budowlana, praktycznie z roku na rok staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania, poprawiające trwałość realizowanych inwestycji, oraz ich odporność na obciążenia eksploatacyjne. Bardzo ważnym elementem są także nowoczesne systemy drenażowe, które pozwalają zabezpieczyć realizowane inwestycje przed negatywnym wpływem opadów atmosferycznych. Wody gruntowe, zbierające się przy większych opadach, mogą bardzo skutecznie niszczyć podziemną część danej struktury. W tym zakresie, odpowiednie systemy drenażowe, powinny prawidłowo zabezpieczyć całą konstrukcję, przed negatywnym oddziaływaniem zarówno wód gruntowych, jak i wód opadowych.

Czym są nowoczesne systemy drenażowe?

Jeszcze zupełnie niedawno, systemy drenażowe były całkiem proste. W odpowiedniej odległości przed zabezpieczaną konstrukcją ziemną, znajdywał się rów, wypełniony żwirem. Wewnątrz warstwy żwiru znajdywała się rura drenażowa, która odsączała wody gruntowe i napływowe, a następnie transportowała je na bezpieczną odległość. Najczęściej do studzienki kanalizacyjnej. Obecnie jednak, technologia ta uległa znacznemu unowocześnieniu. Systemy drenażowe, są wykonywane bardzo często tuż przy samej konstrukcji. Tak samo jak ma to miejsce przy zabezpieczeniu fundamentów budynku. Co więcej, obecnie stosuje dodatkowo, nowoczesne maty drenażowe. Jest to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych, które gwarantują skuteczne odprowadzanie wody w swojej płaszczyźnie. Poza tym, maty drenażowe stosowane przy pracach w budownictwie będą charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Przede wszystkim jest to wytrzymałość oraz odporność na działanie substancji chemicznych. Są one wykonane z materiałów syntetycznych, a więc praktycznie nie będą ulegać rozkładowi. Tak wykonane systemy drenażowe będą więc charakteryzować się o wiele większą trwałością, ale przede wszystkim efektywnością w odprowadzaniu wody.

Jakie maty drenażowe stosuje się najczęściej?

Obecnie w zależności od rodzaju budowanego systemu drenażowego, wykorzystuje się najczęściej dwa rodzaje mat drenażowych. Dzięki nim nowoczesne systemy drenażowe są trwalsze i bardziej odporne w przypadku zagrożenia wodnego. Wspomniane maty drenażowe to:

  • Tencate Polyfelt DC – składające się z geosiatki oraz geowłókniny filtracyjnej (po obydwu albo po jednej stronie geosiatki). Geosiatka z HDPE o geowłóknina z PP, zapewniają bardzo dobre parametry, przede wszystkim małą ściśliwość. Pozwala to na odprowadzanie dużych ilości wody przy bardzo dużym obciążeniu. Znajduje swoje zastosowanie przy budowie tuneli, murów oporowych, czy tez składowisk odpadów.
  • Tencate Polyfelt Megadrain – to z kolei geokompozyt składający się geomaty z pojedynczych włókien polipropylenowych, oraz z włókniny filtracyjnej (TS). Pozwala na skuteczne odprowadzanie wody przy niskim spadku hydraulicznym, rozwiązanie idealne do budowy systemu odwadniania dachowego, czy też przy boiskach sportowych.

Generalnie więc trzeba powiedzieć, iż nowoczesne systemy drenażowe będą charakteryzować się przede wszystkim większą wydajnością, trwałością, oraz efektywnością pracy.