Przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych w lakierni

W ciągu procesu technologicznego lakierowania, w lakierniach przemysłowych, na obiektach tego rodzaju stale unosi się tzw. mgiełka lakiernicza, czyli chemiczne substancje lotne, zawarte w farbach i lakierach wykorzystywanych na produkcji. Skuteczne pozbywanie się tych zanieczyszczeń jest kluczowe z dwóch względów. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pracowników, którzy dzięki temu będą mieli zapewnione odpowiednie, bezpieczne warunki do wykonywania pracy. Drugą kwestią jest zaś bezpieczeństwo samej produkcji, toteż w poniższych akapitach postaramy się opowiedzieć o tych aspektach, bowiem są one bardzo istotne z punktu widzenia każdej lakierni przemysłowej.

Bezpieczne warunki pracy.

Nie da się ukryć, iż w trakcie prowadzenia prac lakierniczych, wydobywa się sporo zanieczyszczeń, które maja negatywny wpływ na samopoczucie oraz na zdrowie pracowników. Mimo odpowiedniej odzieży ochronnej i masek z pochłaniaczami chemicznymi, niestety nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń, toteż należy stosować dodatkowe środki ochrony zbiorczej, w postaci odciągów i mat filtracyjnych, których zadaniem będzie przechwytywanie powstających zanieczyszczeń oraz ich wiązanie w celu późniejszej utylizacji.

Bardzo dobrze sprawdzają się w tym zakresie właśnie wspomniane maty filtracyjne, które montowane na podłogach, ścianach i sufitach w pomieszczeniach lakierni, będą stale przechwytywać osiadające na nich chemiczne zanieczyszczenia lotne i wiązać je w swoim wnętrzu. Co prawda będzie to pewną inwestycją i trzeba liczyć się z kosztami, niemniej jednak komfort pracy oraz wzrost jakości i wydajności warte sa w tym przypadku niemalże każdych pieniędzy.

Jakość wytwarzanych produktów.

Trzeba tutaj także wspomnieć, iż sam proces technologiczny będzie tutaj narażony na zmniejszenie jakości poprzez wspomniana mgiełkę lakierniczą, bowiem cząstki farb i lakierów mogą przedostawać się do urządzeń, lub tez osiadać na lakierowanych powierzchniach, co w końcowym efekcie doprowadzi dość szybko do obniżenia jakości wykonywanych nawierzchni lakierowanych, czy też do obniżenia ich parametrów technicznych. Dlatego też, maty filtracyjne będą tutaj bardzo rozsądna inwestycją także w jakość wykonywanych prac, zabezpieczając cały proces technologiczny w dodatkowy sposób przed niepożądanymi zanieczyszczeniami.

Podsumowanie

Jednym słowem trzeba tutaj przyznać, iż prowadzenie lakierni przemysłowej wymagać będzie także inwestycji w odpowiednie zabezpieczenie przed unoszącymi się zanieczyszczeniami chemicznymi, czyli tzw. mgiełka lakierniczą, a to wymaga inwestycji we wspomniane maty filtracyjne oraz inne, zbliżone rozwiązania technologiczne, które pozwolą na sprawne przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych, wywierających negatywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo pracowników, jak i na bezpieczeństwo procesu technologicznego.