Oszczędne odwadnianie igłofiltrami.

Oszczędne odwadnianie igłofiltrami, jest jak najbardziej możliwe. Aczkolwiek, trzeba w tym przypadku, do każdej inwestycji podchodzić w pełni indywidualnie. Nie ma możliwości, zastosowania tego samego zestawu igłofiltrowego do każdej realizacji a jednocześnie osiągnięcia maksymalnej wydajności i jak najniższych kosztów. Instalacja igłofiltrowa powinna być precyzyjnie zoptymalizowana do konkretnego zastosowania. Czasami będziemy więc musieli korzystać z innych średnic igłofiltrów, innych agregatów pompowych, czy też po prostu inaczej budować całą instalację na miejscu. Dlatego też, nie możemy do każdej pracy podchodzić automatycznie, jeśli chcemy zrealizować wydajne i oszczędne odwadnianie igłofiltrami.

Jak zrealizować oszczędne odwadnianie igłofiltrami?

Aby oszczędne odwadnianie igłofiltrami, stało się możliwe do realizacji, trzeba będzie przede wszystkim, bardziej precyzyjnie przeanalizować wszystkie uwarunkowania danej realizacji. W każdym przypadku odwadniania terenów podmokłych mamy do czynienia z innymi warunkami. Tak samo będzie w przypadku robót ziemnych na terenach nabrzeżnych, gdzie wody gruntowe będą nacierać na wykopy budowlane. Musimy więc obliczyć ile wody będzie pojawiać się w wykopach i w stosunku do tej wartości określić ilość igłofiltrów, ich średnicę, oraz rozstaw.

Trzeba będzie także optymalnie dobrać agregat pompowy pod względem jego mocy i wydajności. W przypadku instalacji igłofiltrowych, przewymiarowanie agregatu dość znacznie podnosi koszty eksploatacji całej instalacji. Dlatego też, warto aby był on dobrany precyzyjnie do danego zastosowaniu. Pozwoli to na optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Dzięki tego typu zabiegom, oszczędne odwadnianie igłofiltrami, będzie jak najbardziej możliwe do osiągnięcia.

Zakup instalacji igłofiltrowej. A może wynajem?

Warto także rozważyć bardzo istotną kwestię, która w znaczący sposób wpływa na koszty całej realizacji. Chodzi nam o koszty zakupu instalacji igłofiltrowej. Jeśli tego typu zadania realizujemy stosunkowo często, to koszty zakupu możemy podzielić przez ilość zrealizowanych prac, a to znacząco obniża koszty. Jeśli jednak miałaby to być jednorazowa inwestycja, to koszty będą wywindowane znacznie do góry. Dlatego też, oszczędne odwadnianie igłofiltrami, wymaga od nas w takich przypadkach, skorzystania z wypożyczalni igłofiltrów. Za o wiele mniejsze pieniądze, wynajmiemy niezbędną i odpowiednio skonfigurowaną instalację, która zagwarantuje nam maksymalną wydajność pracy, przy jak najniższych kosztach.

Poza tym, wypożyczając pompy i igłofiltry do kilku różnych prac, będziemy mieli okazje bliższego poznania różnych rozwiązań w tym zakresie. Będziemy mogli samodzielnie przekonać się o zaletach i wadach poszczególnych rozwiązań, czy też samych agregatów pompowych. Z całą pewnością będzie to bardzo przydatne w przyszłości.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż oszczędne odwadnianie igłofiltrami, wymaga przede wszystkim prawidłowej optymalizacji całej instalacji do konkretnej sytuacji. Cały zestaw igłofiltrowy musimy dobrać idealnie do danej inwestycji, aby koszty jego zakupu/wynajmu, oraz eksploatacji były jak najniższe, przy zachowaniu wystarczająco wysokiej wydajności. W przeciwnym razie, oszczędne odwadnianie igłofiltrami, będzie absolutnie niemożliwe do osiągnięcia.