Ochrona geomembran z zastosowaniem geowłókniny.

Ochrona geomembran

Efektywna ochrona geomembran, w wielu przypadkach jest koniecznością. Szczególnie tam, gdzie geomembrany, wykorzystywane są do uszczelniania chociażby zbiorników na substancje niebezpieczne. Technologia ochrony geomembran przy pomocy geowłókniny typu P jest przydatna także w budownictwie drogowym. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo ważna technologia, która podnosi ogólną odporność geomembrany na wszelkiego rodzaju naprężenia i uszkodzenia mechaniczne.

Gdzie konieczna jest skuteczna ochrona geomembran?

Tak jak już wspomnieliśmy, ochrona geomembran, jest konieczna wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z podniesionym poziomem ryzyka jej uszkodzenia. Dodatkowym czynnikiem będzie fakt, iż w danym przypadku, uszkodzenie geomembrany powodować będzie bardzo poważne konsekwencje. Najczęściej możemy zetknąć się z ochroną geomembran w następujących przypadkach:

  • Magazyny, składowiska odpadów
  • Obiekty dystrybucji paliw
  • Oczyszczalnie ścieków,
  • Zbiorniki na gnojowice
  • Sztuczne zbiorniki wodne
  • Wszelkiego rodzaju zbiorniki na nieczystości
  • Osadniki wód opadowych
  • Wały przeciwpowodziowe.

Oczywiście geowłókniny ochronne typu P mogą być wykorzystywane w o wiele szerszym zakresie. Powyższa lista obejmuje jedynie najbardziej popularne zastosowanie tego typu dodatkowej ochrony geomembran. W każdym jednak przypadku, dodatkowo ochrona geomembrany, znacznie podnosi jej właściwości i wydłuża okres eksploatacji. Jest to więc w wielu przypadkach niesamowicie korzystne rozwiązanie.

Czym są geomembrany?

Geomembrany to specyficzny rodzaj materiału geosyntetycznego. Stanowi ona solidną barierę, oddzielającą od siebie różne substancje. Zabezpiecza konstrukcje inżynieryjne przed penetracją wody, co jest szczególnie przydatne w wałach przeciwpowodziowych, składowiskach odpadów czy też drogach i autostradach. Są materiałem bardzo elastycznym, co znacznie ułatwia ich rozkładanie. Przylegają do podłoża, na którym są stosowane. Zapewniają trwałą i skuteczną izolację danej konstrukcji inżynieryjnej, podnosząc jej trwałość i żywotność.

Dodatkowo ochrona geomembran w szczególnie wymagających przypadkach, podnosi tylko ich odporność na uszkodzenia w wyniku działania czynników mechanicznych. Wykorzystywane w tym przypadku geowłókniny ochronne typu P, są jednym z lepszych rozwiązań w tym zakresie.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż skuteczna ochrona geomembran będzie w wielu przypadkach wręcz koniecznością. Jeśli nie zostaną zastosowane geowłókniny typu P, geomembrana będzie narażona na uszkodzenia. W niektórych zaś sytuacjach (zbiorniki paliw, składowiska odpadów>, uszkodzenie geomembrany będzie stwarzać bardzo poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.