Jak oszczędzać energię?

oszczedzanie energii

Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej w 1989 roku w sposób zasadniczy zmieniło sposób patrzenia i funkcjonowania nieomal wszystkiego. Sprawiło, że ludzie zaczęli kompletnie inaczej niż w poprzednim systemie podchodzić do wielu rzeczy. A jedną z najbardziej istotnych rzeczy, jakie były udziałem tej zmiany było powstanie rosnącej z każdym rokiem świadomości tego, że wszystko ma swoją cenę i należy tak postępować, aby nie tracić w bezsensowny sposób żadnych zasobów.

Bo marnotrawstwo w poprzednim systemie było ogromne i nikt na to nie zwracał uwagi, bo nie było to wtedy istotne. Obecnie jest zupełnie inaczej i odbija się to choćby na podejściu do miejsca, w którym się mieszka. Okazało się bowiem, że większość domów i bloków marnuje ogromne ilości energii, która z każdym rokiem jest coraz droższa, a którą można oszczędzić, jeśli tylko dokona się właściwych zmian.

Takie myślenie zaczęło torować drogę do otwarcia się rynku na takie rzeczy jak audyt energetyczny (gsenergia.pl), który przeprowadzony we właściwy sposób, jest dokumentem niezmiernie przydatnym do tego, by właściwie przeprowadzić termomodernizację budynku. Także ustawodawstwo europejskie, zmierzające do tego, by ograniczać zużycie energii i tym samym dążyć do ochrony środowiska sprawiło, że zostały wprowadzone świadectwa energetyczne.

Takie świadectwo charakterystyki energetycznej dzięki jego usystematyzowaniu sprawiło, że powstały pewne jasne i przejrzyste reguły tego, jakie winny spełniać budynki, aby móc być uznanymi za przyjazne dla środowiska.