Geokompozyty do zastosowania w budownictwie przemysłowym.

Współczesny przemysł budownictwa drogowego czy też hydrotechnicznego na co dzień wykorzystuje nowoczesne materiały geosyntetyczne, z których jednym z ciekawszych są geokompozyty. Jest to połączenie kilku geosyntetyków w jeden materiał dzięki czemu geokompozyty mają połączenie właściwości wielu materiałów. Stosowane są w różnych przypadkach, wobec czego też, warto temu zagadnieniu przyjrzeć się nieco bliżej, aby dzięki temu mieć podstawową wiedzę w tym zakresie. Zobaczmy zatem, gdzie swoje zastosowanie znajdują geokompozyty oraz jakimi właściwościami będą się charakteryzować.

Czym są geokompozyty?

Geokompozyty to połączenie kilku różnych materiałów geosyntetycznych w celu możliwości wykorzystania ich właściwości fizyko chemicznych. Będziemy tutaj mieć do czynienia z łączeniem geotkanin, geosiatek, geowłóknin czy też geomembran. Każdy geokompozyt będzie miał swoje indywidualne zastosowanie, związane z konstrukcją i zastosowanymi materiałami geosyntetycznymi do jego konstrukcji. Najczęściej wykorzystywanymi geokompozytami są:

  • Geokompozyty do gruntu – służące przede wszystkim do stabilizacji i wzmacniania gruntu. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz zdolnością do odprowadzania wody w swej płaszczyźnie (zdolności drenażowe). Wykorzystywane do zbrojenia gruntów spoistych. Pełnią także funkcję separacyjną, co umożliwia ich stosowanie pomiędzy gruntami grubo i drobnoziarnistymi.
  • Geokompozyty do warstw bitumicznych – stosowane do naprawy i renowacji asfaltowych nawierzchni drogowych. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami uszczelniającymi, co tez zapewnia dobre połączenie sąsiadujących ze sobą warstw bitumicznych w przypadku naprawy spękań nawierzchni. Wykorzystywane będą także tam, gdzie w warstwach nawierzchni asfaltowych wystepują duże naprężenia poziome.
  • Geokompozyty dla budownicta hydrotechnicznego – (geokompozyty F) – składają z dwóch warstw wzmacnianych mechanicznie geowłóknin, wykonanych z włókien ciągłych z popipropylenu. Jedna warstwa służy jako filtr, a druga jako jego zabezpieczenie. Tego typu geokompozyty znajdują swoje zastosowanie do wzmacniania skarp i nasypów, brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych, czy też wałów powodziowych.

Oczywiście możemy także znaleźć geokompozyty w skład których wchodzić będą geomembrana, mata antyerozyjna, geosiatka i wiele innych geosyntetycznych materiałów. W zasadzie to skład geokompozytu zależny będzie od jego zastosowania i oczekiwanych właściwości fizyko chemicznych, wobec czego można śmiało stwierdzić, iż jeśli do jakiegoś zastosowania trudno będzie dobrać pojedynczy materiał geosyntetyczny, to z całą pewnością znajdzie się odpowiedni geokompozyt, który w stu procentach będzie spełniać konkretne wymagania. Jest to chyba jedna z największych zalet materiałów geosyntetycznych, że możemy je łączyć w geokompozyty sumując jednocześnie ich właściwości, w celu wykorzystania ich wszystkich do osiągnięcia określonych założeń w budownictwie technicznym.