Czy badać rynki FMCG metodą CATI czy online? Porównanie zalet i wad

20230425233524_g4f441bb5e42518c3664a864b74bef74b5ebebcf2c4371fd2ffafcc5d36a921e0567dc017f489f286dc2c014b2943f512021b30df9b1a62939d00aee0e55c30fd_640

Ankiety CAWI, podobnie jak badania wykonywane metodą CATI charakteryzują się dużą skutecznością i wsparciem rozbudowanych badań rynkowych. W przypadku sektora FMCG, a więc dóbr szybkozbywalnych kluczową kwestią jest skuteczne dotarcie do jak największej ilości respondentów. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, jakie wady oraz zalety ma metoda CATI oraz CAWI!

  1. Czym charakteryzuje się rynek FMCG?
  2. Jakie zalety ma badanie ankietowe?
  3. Czym charakteryzuje się badanie CAWI?
  4. Jak przebiega badanie CATI?
  5. Jakie zalety ma stosowanie badania CAWI w branży FMCG?
  6. Dlaczego warto korzystać z badania CATI w branży FMCG?
  7. Jakie słabe strony ma metodologia CATI?
  8. Badania online metodą CAWI — potencjalne wady

Ankiety CAWI, podobnie jak badania przeprowadzane z wykorzystaniem metodologii CATI pozwalają na szybkie oraz szerokie przeprowadzenie sondy. Może mieć ona zastosowanie zarówno w obrębie działań marketingowych, ale również społecznych czy politycznych. Obie te metody są intuicyjne z punktu widzenia respondenta, ale również stosunkowo proste do przygotowania dla przedsiębiorcy. Czy w branży FMCG to dobry wybór? Która z tych metod sprawdzi się lepiej?

Czym charakteryzuje się rynek FMCG?

Ankiety CAWI, podobnie jak CATI mogą być z powodzeniem stosowane w obrębie rynku FMCG. To zbiór wszelkich produktów szybkozbywalnych. Wśród nich znajdują się zarówno produkty spożywcze, jak i chemiczne, higieniczne oraz środki czystości. Są to zazwyczaj dobra podstawowe, o umiarkowanych cenach i dużym popycie. W branży FMCG oferowane są produkty niezbędne do codziennego życia, takie, które muszą zostać kupione niezależnie od preferencji. Kluczową cechą tego obszaru są nie tylko niskie ceny, ale również niewielka marża, różnorodne kanały dystrybucji oraz ogromny wybór.

Jakie zalety ma badanie ankietowe?

Badania CAWI to computer assisted web interview. Tego rodzaju badanie ankietowe jest przeprowadzane w wersji online, zazwyczaj z wykorzystaniem wygodnych formularzy dostępnych na stronie. Ich wypełnienie jest bardzo proste oraz sprawne. Nie ma konieczności posiadania rozbudowanych umiejętności, sprzętu czy programów.

W przypadku badań ankietowych niezależnie od kwestii technicznych można bardzo skutecznie oraz szybko zebrać ogromną ilość danych. W zależności od tematu badania oraz wybranej metody czy grupy badawczej można skorzystać z kilku dostępnych form zbierania wyników.

Czym charakteryzuje się badanie CAWI?

Ankiety CAWI mogą opierać się na gotowej bazie respondentów. Niezależnie jednak od źródła osób ankietowanych, jest to forma wygodnej, taniej oraz bardzo wydajnej dystrybucji formularzy do badania. W przypadku produktów tak powszechnych, różnorodnych oraz szerokodostępnych jak ma to miejsce w przypadku branży FMCG skala pełni kluczową rolę.

Jak przebiega badanie CATI?

Ankiety online wykonywane metodą CATI do badanie online przeprowadzane z pomocą telefonu oraz systemu wspierającego. W trakcie takiej rozmowy program zadaje pytania oraz zachowuje odpowiedzi. To doskonały sposób na przeprowadzenie budżetowych badań w grupie respondentów niekorzystającej na co dzień z internetu.

Jakie zalety ma stosowanie badania CAWI w branży FMCG?

Ankiety internetowe charakteryzują się szeregiem zalet. Do wypełnienia kwestionariusza ankiety potrzebny jest wyłącznie dostęp do internetu oraz kilka minut. Dzięki temu jest to sposób na bardzo skuteczne dotarcie do szerokiego grona ankietowanych.

Podczas wypełniania formularza dostępnego online respondenci wykazują o wiele mniejszy procent błędów, ponieważ można je z łatwością skorygować. Warto mieć także na uwadze, że jest to metoda minimalizująca ilość niezbędnych pracowników. Z tego względu jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie.

Dlaczego warto korzystać z badania CATI w branży FMCG?

Ankiety CATI to świetny sposób na sprawne przeprowadzenie krótkiej, lecz istotnej ankiety. Stwórz badanie ankietowe i przeprowadź je z wykorzystaniem metodologii CATI. To sposób na szybkie zweryfikowanie zadowolenia klientów, sprawdzenia opinii na temat wizerunku marki lub zauważalności kampanii czy flagowych produktów.

Obecnie branża FMCG rozwija się w tak dynamicznym tempie, że wszelkie dane na temat opinii są konieczne bardzo szybko. Z tego względu warto stosować nowoczesne metody badań dostępne online. Znacząco skraca to czas przeprowadzania oraz analizowania ankiety.

Jakie słabe strony ma metodologia CATI?

Badanie realizowane metodą CATI jest bardzo proste oraz skuteczne, niemniej jednak niesie za sobą ryzyko utrudnionego dotarcia do szerokiego grona respondentów. W tym przypadku występuje także trudność przeprowadzenia bardziej rozbudowanej ankiety.

Badania online metodą CAWI — potencjalne wady

Obecnie ankiety CAWI są chętnie wybieranym rozwiązaniem. Niemniej jednak nad przebiegiem badania nie czuwa człowiek. W efekcie może dojść do swego rodzaju przekłamań. W tym przypadku nie ma możliwości rzetelnego skontrolowania profilu danego respondenta (np. wieku czy płci).