Bezpieczne użytkowanie elektryczności w domach jednorodzinnych.

bezpieczne użytkowanie elektryczności

Prawidłowe, a przede wszystkim bezpieczne użytkowanie elektryczności w naszych domach i mieszkaniach, wymaga pewnej wiedzy. Musimy w tym zakresie przestrzegać pewnych zasad związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej, oraz korzystaniem z wszystkich urządzeń elektrycznych. W przeciwny razie, może dojść do poważnych w skutkach wypadków, takich jak chociażby porażenie prądem czy też wybuch pożaru. Wobec tego też, kluczową kwestią jest to, abyśmy wiedzieli, jak powinno wyglądać bezpieczne użytkowanie elektryczności i umiejętnie przestrzegali wszystkich, związanych z tym wytycznych.

Jak powinno wyglądać bezpieczne użytkowanie elektryczności?

Przede wszystkim, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących bezpiecznego użytkowania elektryczności. W tym zakresie, kwestiami kluczowymi będą następujące zagadnienia:

  • Nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych z mokrymi rękami – woda jest doskonałym przewodnikiem prądu, wobec czego ułatwia porażenie człowieka prądem elektrycznym.
  • Nie wolno korzystać z urządzeń wyraźnie uszkodzonych – może to bowiem doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia całej instalacji elektrycznej.
  • Nie wolno korzystać z wyraźnie uszkodzonych gniazdek i łączników elektrycznych – to także może prowadzić do uszkodzenia instalacji lub porażenia.
  • Należy regularnie przeprowadzać przegląd techniczny instalacji – oczywiście w razie wychwycenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy je natychmiast usuwać.

Na co zwracać szczególną uwagę?

Naszym podstawowym zadaniem, mającym na celu bezpieczne użytkowanie elektryczności, jest ciągła kontrola stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń oraz elementów instalacji. Szczególnie elementy instalacji powinny być pod naszą stałą opieką. Musimy regularnie sprawdzać czy wszystkie gniazdka, łączniki elektryczne, instalacyjne są nieuszkodzone i prawidłowo osadzone w ścianie. Jakiekolwiek ich obluzowanie, odstawanie od ściany, może sugerować ich uszkodzenie. Gniazdko czy też łącznik może być wyrwany ze ściany zupełnie przypadkowo. W takich sytuacjach zaś, najczęściej dochodzi także do poluzowania przewodów, którymi gniazdko czy też łącznik są podłączone do instalacji. To zaś będzie prowadzić do nieprawidłowego przebiegu prądu, a w efekcie może iskrzyć, czy też nawet dojść do porażenia prądem.

Podsumowanie.

Jednym słowem, bezpieczne użytkowanie elektryczności będzie od nas wymagać stałej uwagi. Musimy pilnować tego, aby wszystkie elementy instalacji elektrycznej były sprawne i gwarantowały bezpieczeństwo użytkowania. Oczywiście, raz w roku, wypada także przeprowadzić profesjonalny przegląd realizowany przez elektryka z uprawnieniami SEP. To pozwoli nam wychwycić uszkodzenia instalacji niewidoczne dla nas gołym okiem. Takie uszkodzenia mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne, toteż ich wychwycenie i usunięcie będzie w jeszcze większym stopniu wpływać na bezpieczne użytkowania elektryczności w naszych domach i mieszkaniach.