Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolnictwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych, dotyczy tylko pewnej grupy rolników, którzy spełniają przesłanki wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W jej treści znajdziemy bardzo szczegółowe informacje w zakresie tego, którzy rolnicy, powinni obowiązkowo wykupić wspomniane ubezpieczenie, a dla których będzie to w pełni dobrowolna. Niezależnie jednak od tego, czy jest to obowiązkowe czy też dobrowolne, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolnictwa jest bardzo korzystne w każdym przypadku. Postaramy się to pokazać w poniższym tekście.

Kiedy ubezpieczenie zabudować gospodarczych jest obowiązkowe?

Kwestię związane z tym, czy ubezpieczenie zabudowań gospodarczych jest obowiązkowe, reguluje wspomniana przez nas już wcześniej ustawa. Zgonie z jej zapisami, jeśli rolnik jest osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne o powierzchni upraw przekraczającej 1ha, wtedy koniecznie trzeba wykupić niezbędne ubezpieczenia rolnicze. W skład obowiązkowych ubezpieczeń wchodzą:

  • Ubezpieczenie OC dla rolnika – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej cywilnej. W ramach tego ubezpieczenia, będzie można pokryć koszty wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, poszkodowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego. Przykładem może być chociażby kolizja ciągnika rolniczego wyjeżdżającego na drogę publiczną z pojazdem samochodowym.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – czyli forma zabezpieczenie rolnika przed kosztami związanymi ze zdarzeniami losowymi takimi jak: burze, gradobicia, wichury, huragany, powodzie, pożary, a nawet upadek samolotu na zabudowania gospodarcze.

Możemy więc śmiało powiedzieć, iż są to bardzo dobre formy zabezpieczenia gospodarstw rolnych. Tym bardziej, iż roczny koszt nie przekroczy tutaj nawet kilkuset złotych. Poza tym, w zupełności wystarczające będzie w większości przypadków najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników czy tez ubezpieczenie OC gospodarstwa.

Dobór właściwej polisy

Wspomnieliśmy, iż wystarczającym rozwiązaniem może być najtańsze ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. To prawda, niemniej jednak, czasami warto poświęcić więcej czasu na prawidłowy dobór polisy. Każde gospodarstwo narażone jest na inne zagrożenia. Przecież nie będziemy wykupywać zabezpieczenia przed powodzią, skoro nie prowadzimy gospodarstwa na terenach zalewowych. Warto dokładnie przeanalizować sytuację gospodarstwa zanim zdecydujemy się na konkretną polisę. Dzięki temu bowiem możemy zaoszczędzić stosunkowo spore pieniądze.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż ubezpieczenie zabudowań gospodarczych dla rolnictwa, tak samo jak ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego, to bardzo dobre rozwiązanie dla wielu rolników. Przede wszystkim, pozwala zabezpieczyć gospodarstw przed konsekwencjami zdarzeń losowych, trudnych do przewidzenia. To zaś w tym przypadku jest jedynym, najlepszym zabezpieczeniem gospodarstw przed ewentualną wizją bankructwa.