Prowadzenie gospodarstwa rolnego a jego bezpieczeństwo.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga od rolnika odpowiedniej wiedzy z zakresu rolnictwa, ale nie tylko. Trzeba tutaj także bardzo dobrze znać przepisy prawa dotyczące przemysłu rolniczego, aby wywiązywać się ze swoich obowiązków względem poszczególnych aktów prawnych. Jednym z nich, jest Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r., która precyzuje zasady na których rolnicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom OC. Warto więc wiedzieć w tym zakresie podstawy związane z przepisami, aby się do nich jak najszybciej dostosować.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Wyżej wspomniana ustawa precyzuje przede wszystkim kwestie tego, które gospodarstwa rolne będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Będą to gospodarstwa prowadzone przez osoby fizyczne, o łącznej powierzchni użytków uprawnych powyżej jednego hektara. Pozostałe gospodarstwa, a więc mniejsze, jak również gospodarstwa prowadzone przez Koła Rolnicze, spółdzielnie rolnicze, spółki akcyjne, itp., nie będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. W przypadku mniejszych gospodarstw, ubezpieczenie ma charakter dobrowolny, zaś w przypadku pozostałych wymienionych podmiotów, ubezpieczenie opłacane jest według innych przepisów prawnych.

Na co rolnikom ubezpieczenie?

Wielu rolników zadaje sobie pytanie, na co im w ogóle ubezpieczenie gospodarstw rolnych? Okazuje się, iż bardzo często jest ono na wagę wręcz złota. Ubezpieczenie to, okazuje się bardzo przydatne w przypadku, kiedy w toku prowadzenia działań związanych z prowadzeniem gospodarstwa dojdzie do jakichkolwiek wypadków, w których poszkodowane są osoby trzecie. Może na przykład dojść do wypadku, kiedy kombajn koszący zboże na polu ubezpieczonego rolnika, wyjeżdżając przypadkiem na drogę doprowadzi do wypadku z pojazdem osobowym. W takich przypadkach, wina leży po stronie rolnika, i będzie on obowiązany do wypłacenia zadośćuczynienia, co z reguły wiąże się z dość poważnymi wydatkami. Są one na tyle poważne, iż bardzo często dochodzi do sytuacji, w których rolnik zmuszony jest do ograniczenia działalności, lub też do poważnego zapożyczenia się aby wypłacić odszkodowania osobom poszkodowanym. Rolnicy, którzy wykupili ubezpieczenie nie mają tego problemu, bowiem wszystkie obowiązki z tego tytułu przejmuje natychmiast ubezpieczalnia.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, trzeba przyznać, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników to rozwiązanie stworzone z myślą przede wszystkim o samych rolnikach, ale też i o osobach trzecich, które mogą być poszkodowane w wyniku prowadzenia działalności rolnej. Należy więc powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, ustawodawca działał jak najbardziej na korzyść obywateli co niestety zdarza się bardzo rzadko w obecnych czasach, kiedy w naszym kraju, najważniejszym zadaniem polityków jest przerzucanie się nawzajem błotem i walka o stołki w rządzie.