Cennik tłumaczeń przysięgłych i zwykłych oraz korekt tekstów specjalistycznych

cennik_i_ceny_tlumaczen_specjalistycznych

Każda firma działająca w Internecie powinna dysponować cennikiem swoich usług. Na przykład w branży translatorskiej dzięki temu klienci zdobędą rozeznanie co do tego, które biuro tłumaczeń oferuje swoje usługi w przystępnej cenie. Agencja tłumaczeń specjalistycznych dostarcza przekłady fachowych tekstów technicznych. Cena takiej usługi jest zwykle wyższa niż cena tłumaczenia tekstu popularnego.

Od czego zależą ceny tłumaczeń?

Ceny tłumaczeń i korekt językowych zwykle są uzależnione od bardzo wielu parametrów, w każdej firmie wg własnego klucza, choć z pewnością nakład pracy będzie ogólnym wyznacznikiem ceny usługi. Przeważnie jest on wprost proporcjonalny do ceny. Z tego względu przykłady obliczania cen usług translatorskich można przytoczyć na podstawie cennika biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text. Cena bazowa zależy od grupy językowej, do której należy język tłumaczenia, tzn. jak bardzo egzotyczny jest ten język z punktu widzenia Polaka. Najtańsze tłumaczenia należą do pierwszej grupy językowej, czyli są to tłumaczenia w parze polski-angielski, polski-niemiecki, polski-francuski oraz polski-rosyjski. Te najdroższe to zwykle przekłady na języki azjatyckie, takie jak chiński czy japoński.

Przykładowo stawka bazowa za stronę rozliczeniową tłumaczenia, obejmującą 1 500 znaków ze spacjami tekstu źródłowego, z języka polskiego na język angielski wynosi 30 PLN + 23% VAT. Jeśli chcemy wykonać tłumaczenie tekstu specjalistycznego, do ww. ceny musimy dodać 20%, czyli 36 PLN + 23% VAT. Jeśli natomiast chcemy wykonać przysięgłe tłumaczenie z polskiego na angielski tekstu popularnego, do stawki bazowej 30 PLN + 23% VAT musimy dodać około 45% wartości, tzn. koszt strony rozliczeniowej tłumaczenia przysięgłego tekstu popularnego w parze językowej polski-angielski wynosi 40 PLN + 23% VAT za 1 125 znaków ze spacjami (strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego jest mniejsza). Natomiast jeśli miałoby to być tłumaczenie przysięgłe tekstu specjalistycznego, np. tłumaczenie historii leczenia pacjenta lub tłumaczenie dokumentacji ruchowej maszyny, wówczas znowu dodajemy 20% i otrzymujemy 48 PLN + 23% VAT za 1 125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia medyczne wykonują wykwalifikowani tłumacze medyczni – lekarze, fizjoterapeuci, biotechnolodzy z biegłą znajomością języków obcych oraz terminów medycznych. Zamówienia można składać online bądź bezpośrednio w biurze tłumaczeń specjalistycznych.

Jak kształtuje się cennik korekt językowych?

Korekta językowa lub techniczna to zwykle połowa ceny tłumaczenia. Przykładowo korekta językowa manuskryptu artykułu naukowego (tekstu fachowego) przez native speakera j. angielskiego (tzw. proofreading, zwykle wykonywany w trybie śledzenia zmian przez Brytyjczyka) to 18 PLN + 23% VAT za 1 500 znaków ze spacjami tekstu napisanego przez autora bezpośrednio w języku angielskim. Naukowcy chętnie zlecają korekty językowe swoich prac naukowych celem wydania zagranicznych publikacji, gdzie bezbłędność językowa jest wymagana przez Redakcję. Recenzenci zagranicznych czasopism zwracają baczną uwagę na warstwę językową opracowań naukowych i bez korekty native speakera zwykle praca nie zostaje odrzucona na etapie submission, czyli aplikacji o publikację.

Czy można z góry określić koszt korekty technicznej bądź redakcji tekstu?

Korekta techniczna bądź redakcja zwykle wymaga merytorycznego wglądu w tekst, wobec czego angażuje fachowca, który posiada rzadkie umiejętności biegłości językowej oraz dokładnej znajomości danego, wąskiego tematu. Taka osoba posiada minimum doktorat w danej dziedzinie wiedzy i cena tego typu usługi ustalana jest indywidualnie, w zależności od szacowanego nakładu pracy (ilości wymaganych poprawek w konkretnym dokumencie, względnie głębokości redakcji tekstu).